Skip navigationen

Planstrategi 2015

Ny planstrategi hvert fjerde år

Som led i kommuneplanlægningen blev vedtaget en såkaldt planstrategi. Planstrategien er et politisk dokument, hvor kommunalbestyrelsen fremlægger sine overordnede mål og strategier med hensyn til kommunens udvikling.

Planstrategi 2015 er ikke en egentlig plan, men har karakter af en ”vision” om hvordan vi ønsker at forme vores fælles fremtid. Planstrategi 2015 giver samtidig et øjebliksbillede af, hvordan vi løser opgaverne som kommune.