Skip navigationen

Her kan du finde lokalplanerne

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse, anvendelse af arealer og andre forhold inden for planens område.

Oversigt på plandata.dk

På plandata.dk kan du finde en oversigt over Dragør Kommunes lokalplaner. For at se selve lokalplanen skal du trykke på I i den øverste menulinje, og bagefter på området på kortet.

 

Kort med lokalplaner

På kortet kan du se de områder lokalplanerne dækker.

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Grafikken viser et udsnit af plandatakortet. Her er vist, at man skal trykke på I i den øverste menu for at få vist information om lokalplaner