Skip navigationen

Planstrategi 2015 "Fremtid med forankring"

Planstrategi 2015 ”Fremtid med forankring” er vedtaget. Ved mødet i Dragør kommunalbestyrelse den 28. april 2016 blev den offentliggjorte PLANSTRATEGI 2015 vedtaget.

Planstrategi 2015

Vision og bæredygtighedsstrategi

Den vedtagne planstrategi indeholder et oplæg til en vision for Dragør, som kommunalbestyrelsen vil arbejde ud fra i de kommende år. Visionsoplægget hedder ’Fremtid med forankring’ og det beskriver de kvaliteter, vi har i Dragør, og som kommunalbestyrelsen ønsker at bruge aktivt i udviklingen af kommunen.

Planstrategi 2015 er dermed et dokument, som fortæller, hvordan kommunalbestyrelsen ønsker at forme vores fælles fremtid – men også giver et øjebliksbillede af, hvordan Dragør Kommune løser et udvalg af opgaver. Endelig indeholder Planstrategi 2015 en bæredygtighedsstrategi for Dragør Kommune.

Hvad er Planstrategi 2015?

Planstrategi 2015 gælder fremadrettet som ramme for det kommunale arbejde – herunder for udformning af politikker. Kommunalbestyrelsen skal vedtage en ny planstrategi i hver valgperiode. Planstrategi 2015 med høringssvar vil være grundlag for den kommende kommuneplan, som skal vedtages i 2017. Det er besluttet, at kommuneplan 2017 bliver udført i form af et tillæg til Kommuneplanrevision 2013, og overvejende vil omfatte en planteknisk ajourføring. Årsagen til, at planstrategien hedder planstrategi 2015 er, at den i henhold til planlovens § 23 a skal vedtages som forslag i første halvdel af en valgperiode. Planen blev derfor vedtaget som forslag i december 2015, og har været udsendt i 8 ugers høring.

På møde i kommunalbestyrelsen den 28. april 2016 blev det offentliggjorte forslag godkendt, dog med protokoltilføjelse fra Liste T.

Offentliggørelse

Planstrategi 2015 kan hentes på denne hjemmeside eller hentes som fysisk eksemplar i Borgercentret på rådhuset. Her finder du også sagsfremstilling overfor kommunalbestyrelsen med tilhørende bilag med høringssvar og sammenfatning.

Med venlig hilsen

Dragør Kommunalbestyrelse

Kontakt

Plan og Teknik - Plan og Byg

pt@dragoer.dk