Skip navigationen

Bekymret i en corona-tid?

Få hjælp til at håndtere bekymringer under coronaepidemien. Mange spørgsmål kan stadig trænge sig på i forhold til coronavirus/COVID-19. Her er en oversigt over de forskellige hotlines, og hvad de kan hjælpe med.

Det nationale sorgcenter – telefon 69 16 16 67

Organisationen Børn, Unge & Sorg har oprettet en hotline for børn, unge og forældre, der får brug for at tale med en psykolog om ny coronavirus/COVID-19.

Læs mere på Det nationale sorgcenters hjemmeside

Psykiatrifonden – telefon 39 25 25 25

Psykiatrifondens rådgivning er for dig, som oplever, at COVID-19-epidemien påvirker dit mentale helbred.

Det kan være om generelle bekymringer og angst for smitte og smittespredning, om at opleve at isolation og et begrænset socialt liv påvirker din psykiske sundhed.

Læs mere på Psykiatrifondens hjemmeside

BørneTelefonen – telefon 116 111

Børn og unge kan gratis og anonymt kontakte BørneTelefonen, hvis de er bekymrede eller har behov for at tale med en voksen.

Læs mere på BørneTelefonens hjemmeside