Skip navigationen

Coronapas i genåbningen

Coronapas er indført i forbindelse med genåbningen af samfundet i foråret 2021 - læs mere om det her på siden.

Coronapas - hvad og hvorfor?

Et coronapas er en dokumentation for, at du

  1. enten er færdigvaccineret,
  2. er tidligere smittet eller
  3. er testet negativ inden for de seneste 72 timer.

Coronapasset har en vigtig rolle i genåbningsplanen for Danmark. Med coronapasset kan store dele af erhverv og kulturliv genåbne tidligere end ellers.

Til en start vil appen ”MinSundhed” fungere som midlertidigt coronapas. Dokumentation kan også ske ved for eksempel udskrifter m.m. 

Kravet om coronapas gælder ikke

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

  • Børn under 15 år
  • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

Du kan finde Sundhedsstyrelsens anbefalinger for, hvornår du kan være undtaget for test på deres hjemmeside:

Situationer hvor du kan være undtaget for test (sst.dk)

Ved børn under 15 år kan dokumentation vises i form af sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelser ved de to øvrige persongrupper baserer sig på nuværende tidspunkt på en tillidsbaseret model på baggrund af borgerens eget udsagn.

Coronapas - digitalt og for ikke-digitale borgere

Du kan få et digitalt coronapas, når du har dokumentation for, at du er vaccineret, er testet for nylig eller er tidligere smittet med COVID-19. 

Er du fritaget fra digital post, kan du modtage dokumentation til dit coronapas direkte med fysisk post. Dokumentationen bliver løbende sendt ud til ikke-digitale borgere efter endt vaccination.

Læs mere på coronasmitte.dk

Hvis du er færdigvaccineret - telefonservice

For at bruge vaccination i coronapasset, skal du være færdigvaccineret. Din vaccination vil være gyldig som dokumentation fra 2 uger efter, du har fået den afsluttende vaccinedosis. Du kan finde dit vaccinationspas på sundhed.dk / MinSundhed.

Når du er færdigvaccineret, kan du også bestille et printet vaccinationspas, hvis du har behov for det. 

Konkret skal du ringe til supporten på telefon 44 22 77 74 og oplyse dit CPR-nummer. Herefter vil supportmedarbejderen udføre bestillingen, og du vil modtage vaccinationspasset med posten inden for et par dage. 

Telefonservicen skal ses som supplement til løsningen, hvor vaccinationspasset sendes automatisk til færdigvaccinerende borgere, der er fritaget fra digital post. For eksempel giver telefonservicen mulighed for, at disse borgere kan bestille et nyt vaccinationspas, hvis det første mistes.

Den nye telefonbestillingsløsning er dog ikke forbeholdt ikke-digitale borgere, men giver mulighed for, at alle færdigvaccinerede kan få tilsendt et fysisk vaccinationspas, hvis de ønsker det. Myndighederne opfordrer dog fortsat til, at så mange som muligt bruger de digitale løsninger eller printer selv via sundhed.dk.