Skip navigationen

Coronapas i genåbningen

Coronapas er indført i forbindelse med genåbningen af samfundet i foråret 2021. Pr. den 1. juli 2021 skal du kunne bevise, hvis du er undtaget COVID-19-test og krav om coronapas, og du ønsker adgang til steder, hvor sådan et krav gælder. 'Undtagelsesbeviset' får du ved at møde personligt op i Borgerservicecentret. Husk at bestille tid først - læs mere om det her på siden.

Coronapas - hvad og hvorfor?

Et coronapas er en dokumentation for, at du

 1. enten er vaccineret (ved første vaccination: fra 14 dage efter første vaccinationsstik og indtil 42 dage efter første stik)
 2. er tidligere smittet eller
 3. er testet negativ inden for de seneste 96 timer (gældende pr. 1. juli).

Børn under 16 år er undtaget krav om coronapas. Det kan dokumenteres ved at vise sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

Coronapasset er en del af genåbningsplanen for Danmark. Med coronapasset kan store dele af erhverv og kulturliv genåbne tidligere end ellers.

Hvordan virker passet?

Du downloader coronapas-app’en på din mobiltelefon.

Når du derefter logger ind på app’en opdateres den automatisk og viser, om du har et gyldigt coronapas. Enten fordi du er vaccineret, har haft covid-19 eller har en negativ test.

Derudover viser coronapas-app’en ingen data om dig, når du bruger den.

Dokumentation kan også ske ved for eksempel udskrifter m.m. Du kan også anvende følgende midlertidige løsninger til at dokumentere din første vaccination:

 • På sundhed.dk hjemmeside (også via browseren på smartphones) vil man under ”Vaccinationer” kunne se dokumentation for den første vaccination.
 • I appen MinLæge vil man under ’Vaccinationer’ kunne se dokumentation for den første vaccination.

Læs på coronasmitte.dk, hvor du skal bruge dit coronapas.

Coronapas for ikke-digitale borgere

Er du fritaget fra digital post, kan du modtage dokumentation til dit coronapas direkte med fysisk post. Dokumentationen bliver løbende sendt ud til ikke-digitale borgere efter endt vaccination.

Læs mere på coronasmitte.dk

Er du undtaget for test og krav om coronapas

Hvis du af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test, skal du gøre følgende for at få udleveret dokumentation for udtagelse:

 1. Undersøg om du er berettiget til at være undtaget for test og coronapas. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specifik liste over de sygdomme og tilstande, som er gyldig grund for undtagelse. Hvis du er i tvivl, om du har en af de gyldige årsager til undtagelse, kan du kontakte egen læge med henblik på en lægefaglig vurdering af din tilstand, som eventuelt kan berettige til undtagelse.
 2. Henvend dig fysisk i Borgerservice på Dragør Rådhus. Du skal bestille tid forinden på telefon 32 89 01 00.
 3. Husk at medbringe pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Du skal ikke medbringe sundhedsfaglig dokumentation for din sygdom eller tilstand.
 4. I borgerservicecentret skal du underskrive en tro- og loveerklæring om, at du er berettiget til undtagelse for test og coronapas. Det vil være strafbart, hvis du angiver, at du er undtaget, uden at dette er tilfældet. Hvis du ikke selv er i stand til at underskrive, kan din værge underskrive på vegne af dig. Hvis du er under 18 år, kan forældremyndighedsindehavere underskrive. Kravet om fremmøde er pr. 2. juli 2021 lempet, forstået på den måde, at hvor der ikke er en værge, åbnes for håndtering i Borgerservice som i lignende situationer. Derudover åbnes der for, at Borgerservice kan acceptere fuldmagt (der er ikke formkrav hertil).
 5. Borgerservice udsteder dokumentationen for undtagelse til dig. 
 6. Du kan nu fremvise din gyldige dokumentation for undtagelse, hvor der er krav om test eller coronapas. Dokumentationen skal altid fremvises sammen med pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsesdatoen.

Sundhedsministeriet oplyser, at kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med test og coronapas og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne.

Hvis du er færdigvaccineret - telefonservice

Når du har gennemført dit vaccinationsforløb (dvs. modtaget 2. vaccinationsstik) kan du umiddelbart efter vaccinationen bruge dokumentation for dit gennemførte vaccinationsforløb som gyldigt coronapas. 

Når du er færdigvaccineret, kan du også bestille et printet vaccinationspas, hvis du har behov for det. Konkret skal du ringe til supporten på telefon 44 22 77 74 og oplyse dit CPR-nummer. Herefter vil supportmedarbejderen udføre bestillingen, og du vil modtage vaccinationspasset med posten inden for et par dage. 

Telefonservicen skal ses som supplement til løsningen, hvor vaccinationspasset sendes automatisk til færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post. For eksempel giver telefonservicen mulighed for, at disse borgere kan bestille et nyt vaccinationspas, hvis det første mistes.

Den nye telefonbestillingsløsning er dog ikke forbeholdt ikke-digitale borgere, men giver mulighed for, at alle færdigvaccinerede kan få tilsendt et fysisk vaccinationspas, hvis de ønsker det. Myndighederne opfordrer dog fortsat til, at så mange som muligt bruger de digitale løsninger eller printer selv via sundhed.dk.