Skip navigationen

Coronapas

Pr. fredag den 12. november 2021 kl. 06 er krav om coronapas genindført, hvis du ønsker adgang på en række områder. Hvis du er undtaget COVID-19-test og dermed krav om coronapas, og du ønsker adgang til steder, hvor sådan et krav gælder, skal du have udstedt et 'undtagelsesbeviset' . Læs mere om det her på siden.

Sådan får du gyldigt coronapas

Coronapasset er gyldigt, hvis du er færdigvaccineret eller har fået første vaccinedosis for mindst 14 og højst 42 dage siden.

Du har også gyldigt coronapas med en negativ PCR-test, der er fra mandag den 29. november 2021 er højst 72 timer gammel eller en hurtigtest, der er højst 48 timer gammel.

Tidligere smitte giver også gyldigt coronapas – men varigheden af immunitet er nedsat til 6 måneder efter.

Børn under 15 år er undtaget krav om coronapas. Det kan dokumenteres ved at vise sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

Hvordan virker passet?

Du downloader coronapas-app’en på din mobiltelefon.

Når du derefter logger ind på app’en opdateres den automatisk og viser, om du har et gyldigt coronapas. Enten fordi du er vaccineret, har haft COVID-19 eller har en negativ test.

Derudover viser coronapas-app’en ingen data om dig, når du bruger den.

Dokumentation kan også ske ved for eksempel udskrifter m.m. Du kan også anvende følgende midlertidige løsninger til at dokumentere din første vaccination:

  • På sundhed.dk hjemmeside (også via browseren på smartphones) vil man under ”Vaccinationer” kunne se dokumentation for den første vaccination.
  • I appen MinLæge vil man under ’Vaccinationer’ kunne se dokumentation for den første vaccination.

Læs på coronasmitte.dk, hvor du skal bruge dit coronapas.

Coronapas for ikke-digitale borgere

COVID-19 vaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Det gælder både efter første vaccination, og når borgeren er færdigvaccineret.

COVID-19 vaccinerede borgere kan derudover ringe og bestille et printet vaccinationspas hos sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. Det er muligt både efter første vaccination, og når borgeren er færdigvaccineret.

Læs mere på coronasmitte.dk

Undtagelsesbevis, hvis du er undtaget for test for COVID-19 og dermed krav om coronapas

Hvis du ikke har et coronapas, er 15 år eller ældre og er undtaget for COVID-19-test, skal du kunne bevise, at du er undtaget. ’Undtagelsesbeviset’ skal du vise, hvis du ønsker at benytte steder, hvor coronapas er et krav for at få adgang.

Hvis du altså af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test, skal du gøre følgende for at få udleveret dokumentation for udtagelse:

  1. Undersøg om du er berettiget til at være undtaget for test og coronapas. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specifik liste over de sygdomme og tilstande, som er gyldig grund for undtagelse. Hvis du er i tvivl, om du har en af de gyldige årsager til undtagelse, kan du kontakte egen læge med henblik på en lægefaglig vurdering af din tilstand, som eventuelt kan berettige til undtagelse.
  2. Henvend dig fysisk i Borgercentret på Dragør Rådhus. 
  3. Husk at medbringe pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Du skal ikke medbringe sundhedsfaglig dokumentation for din sygdom eller tilstand.
  4. I Borgercentret skal du underskrive en tro- og love erklæring om, at du er berettiget til undtagelse for test for COVID-19. Det vil være strafbart, hvis du angiver, at du er undtaget, uden at dette er tilfældet. Hvis du ikke selv er i stand til at underskrive, kan din værge underskrive på vegne af dig. Hvis du er under 18 år, kan forældremyndighedsindehavere underskrive. Kravet om fremmøde er pr. 2. juli 2021 lempet, forstået på den måde, at hvor der ikke er en værge, åbnes for håndtering i Borgercentret som i lignende situationer. Derudover åbnes der for, at Borgerservice kan acceptere fuldmagt (der er ikke formkrav hertil).
  5. Borgerservice udsteder dokumentationen for undtagelse til dig. 
  6. Du kan nu fremvise din gyldige dokumentation for undtagelse, hvor der er krav om test eller coronapas. Dokumentationen skal altid fremvises sammen med pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Dokumentationen er gyldig i tre måneder fra udstedelsesdatoen.

Sundhedsministeriet oplyser, at kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med test og coronapas og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne.