Skip navigationen

Dragør Havn

Havnekontoret kan kontaktet pr. telefon. Læs mere her.

Almindelig ophold og færden på havnen er tilladt, med mindre det har karakter af arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme tid.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder fra mandag den 22. marts 2021.

Havnekontorets telefon 32 89 15 70 besvares i normal åbningstid mandag-fredag kl. 10-12 samt torsdag kl. 16-17.30. 

Offentlige toiletter på havnepladsen og det handicapvenlige samt sejler-toiletterne i toiletbygningen ved Havnekontoret holdes åbne på hverdage, og der tømmes affaldsbeholdere efter behov.