Skip navigationen

Gratis mundbind til udvalgte borgere

I Danmark er der ikke længere krav om brug af mundbind eller visir. Det anbefales dog fortsat at bære mundbind eller visir i visse situationer.

Forebyg smitte

I Danmark er der ikke længere krav om brug af mundbind eller visir. Det anbefales dog fortsat at bære mundbind eller visir i en visse situationer:

  • Hvis du er smittet med ny coronavirus, har symptomer eller er nær kontakt og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling. 
  • Når du skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et coronapas. 
  • I venteværelset ved almen praksis, akutmodtagelser, akutklinikker, vagtlægen og øre/næse/hals speciallægepraksis, da der her kan være personer med luftvejssymptomer. 
  • Hvis du deltager i store og ukontrollerbare forsamlinger, fx en demonstration eller ved større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation. 
  • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand, kan du som ekstra beskyttelse overveje at anvende mundbind. 
  • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med og som ikke er færdigvaccineret, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde afstand
  • Hvis du har svært nedsat immunforsvar, fx grundet transplantation, hæmatologiske sygdomme (fx CLL, nogle typer lymfom m.fl.) og visse primære immundefekter, kan man have nedsat effekt af vaccinen, og mundbind kan fungere som en ekstra beskyttelse, når du befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand.

En hjælp til social udsatte

Er du socialt udsat og er anskaffelse af mundbind en væsentlig økonomisk udgift for dig, kan du henvende dig i Borgercentret på Dragør Rådhus.

Det vil sige, at hvis du modtager kontanthjælp, er på integrationsydelse, er på pension med 100 % i tillægsprocent, er socialt udsat eller er studerende og dårligt økonomisk stillet, kan du få gratis mundbind i Borgercentret.

Mundbindene kan du bruge i den kollektive trafik, eller når du fx skal testes for coronavirus. Du får udleveret 5-10 stk. ad gangen.