Skip navigationen

Isolationsfaciliteter

Borgere smittet med coronavirus (COVID-19) og nære kontakter til smittede kan i visse tilfælde få hjælp til isolation uden for eget hjem uden egenbetaling. Personer, der er i isolation som følge af reglerne for indrejsende, skal dog selv betale udgiften til isolationsophold og forplejning. Det er kommunen, der tager stilling til, om borgeren er omfattet af målgruppen for tilbuddet.

I Dragør Kommune er det Visitationen under Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, som står for opgaven. 

Målgruppe

Målgruppen er for det første voksne borgere (også selvom man er færdigvaccineret eller tidligere smittet), der er konstateret smittet med COVID-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med:

  • mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse
  • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

For det andet er målgruppen voksne borgere, der er nær kontakt til en smittet og afventer svar fra test, og som opfylder kriterierne for visitation. Personer, som er vaccinerede eller tidligere smittede med COVID-19, skal ikke længere gå i selvisolation, hvis de er nær kontakt med en COVID-19-smittet person. Hvis der er tale om en særlig smitsom variant, er det kun færdigt vaccinerede personer, som ikke længere skal gå i selvisolation. 

For det tredje er målgruppen voksne borgere, der som følge reglerne for indrejsende, skal isolere sig straks efter ankomst til landet, og som opfylder kriterierne for visitation.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Er du i tvivl?

Ring eventuelt til Enheden for Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 32 32 05 11 for råd og vejledning.

Mulighed for forplejning

Der vil være mulighed for forplejning uden egenbetaling. Forplejningen består af tre hovedmåltider, som leveres én gang dagligt kl. 12. Det er Omsorgscentret Enggårdens produktionskøkken, som tilbereder og leverer måltiderne (varm ret til frokost, pakket smørrebrød til aften og morgenmad til dagen efter). 

Skyldes dit behov for isolationsfacilitet, at du er indrejst fra udlandet, vil der være en egenbetaling op til 1.350 kr. pr. nat:

  • 1.000 kr. per nat eksklusive forplejning
  • 350 kr. per dag for forplejning

Sådan gør du

Hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet, kan du kontakte Visitationen, som har telefontid alle hverdage mellem kl. 8.15–10 på følgende telefon 32 89 02 09.

Efter kl. 10 kan du eventuelt kontakte omstillingen i rådhusets telefontid på telefon 32 89 01 00. Eller du kan skrive en mail til Visitationen på visitationen@dragoer.dk.