Skip navigationen

Krav om mundbind

Hold dig opdateret om myndighedernes krav om brug af mundbind og visir i Dragør Kommune.

Fra torsdag den 29. oktober 2020 er det et krav at bære mundbind/visir (som dækker mund og næse) på en følgende områder:

 • sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet
 • i detailhandlen
 • kultur- og kirkeinstitutioner
 • idræts- og foreningsfaciliteter
 • jobcentre og borgerservicecentre (siden 16. november 2020)
 • uddannelsesinstitutioner
 • indendørs i daginstitutioner og i grundskoler, SFO, fritidshjem samt klubtilbud fra 0.-4. klasse (pr. den 8. februar 2021). 

Kravet gælder lokaler, som offentligheden har adgang til, inden for de ovenfor nævnte områder. Kravet gælder således ikke generelt for lokaler mv., som offentligheden har adgang til.

Kravet er forlænget og gælder til og med den 5. april 2021.

Hvem?

Kravet om mundbind/visir gælder både medarbejdere og borgere over 12 år – hvad enten man er besøgende, patient, kunde, bruger mv., men kun når man færdes eller står, og ikke når man sidder ned.

Der kan ske bortvisning, hvis man uberettiget ikke bærer mundbind/visir.

Hvor?

I Dragør Kommune gælder krav om mundbind også færden i Borgercentret på rådhuset (altså i forhallen, hvor der er offentlig adgang på rådhuset) og på Havnekontoret på Dragør Havn. 

Frem over skal du derfor bære mundbind og/eller visir, hvis du besøger:

 • Bibliotekerne i Hollænderhallen og i Dragør
 • Borgercentret på Dragør Rådhus
 • Daginstitutioner og i grundskoler, SFO, fritidshjem samt klubtilbud fra 0.-4. klasse
 • Genoptræningen i Aktivitetshuset Wiedergården og i Tårnby
 • Havnekontoret i Dragør Havn
 • Idrætsfaciliteterne: Hollænderhallen, Kongelundshallen, Dragør Søbad og Dragør Svømmehal
 • Klubhuse og foreningslokaler
 • Musikskolen
 • Sundhedstilbud (Tandplejen og Sundhedsplejen), Omsorgscentret Enggården (plejeboliger, aflastningspladser, daghjemmet) og Aktivitetshuset Wiedergården.

Se nærmere, hvad som gælder under de enkelte områder og institutionstyper.

Medarbejderne i Dragør Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om brug af værnemidler.

Endvidere anbefaler Sundhedsstyrelsen, at vi generelt bør holde mindst 2 meters afstand.

Undtagelser

Kravet om mundbind/visir gælder ikke for:

 • Patienter, der er indlagt
 • Beboere på Omsorgscentret Enggården og i plejeboliger, borgere, som har midlertidig ophold på en aflastningsplads, medarbejdere e.l. der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelse.

Mundbind/visir kan uanset hvad, fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, fx:

 • hvis det er en samtale med personer, som mundaflæser
 • hvis der skal ske en identifikation, fx ved udstedelse af pas
 • hvis der opstår vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelse
 • hvis børn, unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt ved brug af mundbind/visir.

 De nye restriktioner er indført som følge af corona-situationen i Danmark.