Skip navigationen

Krav om mundbind

Hold dig opdateret om myndighedernes krav om brug af mundbind og visir i Dragør Kommune.

Forebyg smitte

For at forebygge smittespredningen er der indført krav om brug af mundbind eller visir en række steder i samfundet.

Følg med på coronasmitte.dk om, hvor du skal bruge mundbind eller visir.

I Dragør vil det sige, at der er krav om brug af mundbind og visir, hvis du er 12 år eller ældre, når du bevæger dig på fællesarealer eller, hvor der er offentlig adgang:

 • Borgercentret på rådhuset
 • Dagtilbuddene
 • Dragør Bibliotekerne
 • Dragør Musik- og Kulturskole
 • Dragør Skole, Nordstrandskolen og Store Magleby Skole
 • Dragør – Tårnby Jobcenter
 • Dragør Svømmehal
 • Hollænderhallen
 • I kommunale genoptræningsfaciliteter, dog ikke under selve træningen
 • Musik- og Kulturskolen
 • Omsorgscentret Enggården, herunder de midlertidige aflastningspladser og Bofællesskabet Wiedergården. Beboere og brugere er ikke omfattet af kravet, ligesom kravet heller ikke gælder i beboerens eget værelse/lejlighed
 • Sundhedsplejen
 • Tandplejen.

Kravet i svømmehallen gælder ikke, når det sker som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter. Derudover gælder kravet ikke, når man udøver idræts- eller foreningsaktiviteterne det pågældende sted.

Er du undtaget krav om mundbind/visir?

Du er undtaget fra at bruge mundbind eller visir i følgende tilfælde: Hvis du er under 12 år og for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind eller visir kan herudover fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
 6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Der gælder særlige regler for visse ansattes brug af mundbind eller visir. Der gælder herudover undtagelser på de enkelte områder.