Skip navigationen

Krav om mundbind

Hold dig opdateret om myndighedernes krav om brug af mundbind og visir i Dragør Kommune.

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalingerne til brug af mundbind i det offentlige rum. Fremover anbefales mundbindet stadigt i den kollektive trafik, ved test og symptomer på sygdom – mens kravet kan fjernes hos frisøren, i supermarkedet, når vi henter børn og de fleste andre steder i det offentlige rum.

Pr. den 14. juni 2021 skal du fortsat bære mundbind/visir i det offentlige rum, når:

 • Du benytter kollektiv transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og lignende.
  Mundbindet kan fjernes, når du sidder ned. Gældende undtagelser til, hvornår den enkelte kan udlade mundbind eller visir gælder fortsat.
  Kravet vurderes generelt at kunne lempes, når en meget stor del af befolkningen er færdigvaccinerede, og alle i de sidste målgrupper, der ønsker det, har fået første vaccination. Kravet kan fastholdes ved fx flyrejser.
 • Du skal testes for coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om man testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et coronapas.
 • Du er smittet, har symptomer eller er nær kontakt og helt undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge sig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.
 • Du opholder dig i venteværelser, hvor der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis

Se Coronasmitte.dk for overblik over, hvor der er krav om mundbind og hvornår det ophører. Brug af mundbind og visir forventes udfaset den 1. september 2021.

Hvem?

Kravet om mundbind/visir gælder borgere over 12 år, men kun når man færdes eller står, og ikke når man sidder ned.

Det gælder også for alle medarbejdere og borgere, som måtte være færdigvaccineret for COVID-19.

Undtagelser

Mundbind/visir kan uanset hvad, fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, fx:

 • hvis det er en samtale med personer, som mundaflæser
 • hvis der skal ske en identifikation, fx ved udstedelse af pas
 • hvis der opstår vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelse
 • hvis børn, unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt ved brug af mundbind/visir.