Skip navigationen

Rådhuset, herunder vielser

Fra den 29. oktober 2020 skal du, som er over 12 år, bære mundbind indendørs på offentlige steder. Kravet om mundbind kan opfyldes ved at bære mundbind, visir eller såkaldt halvvisir (der dækker næse og mund, men ikke nødvendigvis øjnene). Pr. den 8. februar 2021 gælder det indendørs i daginstitutioner, skoler, SFO og klubtilbud. Frem til den 5. april 2021 må vi desuden som udgangspunkt kun samles 5 personer ad gangen, der er dog undtagelser.

Rådhuset

Borgercentret holder kun åbent for kritiske henvendelser - det vil sige særlige vigtige henvendelser. Du skal bestille tid i forvejen på telefon 32 89 01 00. Vær tålmodig ved ventetid.

Andre aftaler

Henvendelser til Børneteamet og Ydelsesteamet kræver også, at der er bestilt tid på forhånd. Det gør du ved:

  1. enten ved at sende en mail til borgerogsocial@dragoer.dk – skriv ’Voksenteamet’ i emnefeltet og skriv i mailen, at du ønsker et telefonmøde med en kort beskrivelse af, hvad mødet skal omhandle. Du får svar i hverdagene inden for 24 timer.
  2. eller ved at ringe til omstillingen på telefon 32 89 01 00 og aftale booking af samtale. Der kan ikke bookes til samtaler samme dag. Telefontid dagligt mellem kl. 10-12.

Ønsker du at tale med en sagsbehandler i forvaltningen i øvrigt opfordrer vi til, at I sammen aftaler et telefonmøde.

Almindelig færden

Når du færdes i Borgercentret:

  • anbefales det, at du ud fra et forsigtighedsprincip holder mindst 2 meters afstand til andre
  • skal du bære mundbind, når du står op eller færdes rundt i Borgercentret, og når du kommer og forlader rådhuset
  • skal du i udgangspunktet også bære mundbind ved den individuelle fysiske samtale
  • behøver ikke du mundbind, når du sidder ned og venter.

Du skal selv tage mundbind med. Kun helt undtagelsesvist kan du få udleveret et.

Vielser

Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder for vielser på rådhuset. Alle vielser sker som planlagt, men med skærpede retningslinjer og sikkerhedstiltag:

  • Medbring kun de to vidner, der skal overvære vielsen
  • Ankom kun fem minutter før jeres vielse
  • Forlad venligst rådhuset efter vielsen. Det vil ikke være muligt at opholde sig på rådhuset
  • Gældende fra og med den 29. oktober: Husk at tage mundbind på, når I ankommer til, færdes i forhallen og forlader rådhuset.

Rådhuset kan ikke stille med vidner - foreløbig frem til den 5. april 2021.

Vielse i hjemmet

Vi kan stadig vie borgere i en privat bolig eller der til knyttet have. Forsamlingsforbuddet gælder også ved myndighedsopgaver i private hjem, og der må derfor kun være to vidner til stede under vielsen.

Borgerrådgiver

Du kan træffe vores borgerrådgiver på telefon 32 89 02 41 hver mandag mellem kl. 9 og 14. Du kan også skrive en mail til hende på borgerogsocial@dragoer.dk – skriv borgerrådgiver i emnefeltet.