Skip navigationen

Rådhuset, herunder vielser

Borgercentret holder kun åbent for kritiske henvendelser - det vil sige særlige vigtige henvendelser. Du skal bestille tid i forvejen på telefon 32 89 01 00. Vær tålmodig ved ventetid.

Andre aftaler

Henvendelser til Børneteamet og Ydelsesteamet kræver også, at der er bestilt tid på forhånd. Det gør du ved:

  1. enten ved at sende en mail til borgerogsocial@dragoer.dk – skriv ’Voksenteamet’ i emnefeltet og skriv i mailen, at du ønsker et telefonmøde med en kort beskrivelse af, hvad mødet skal omhandle. Du får svar i hverdagene inden for 24 timer.
  2. eller ved at ringe til omstillingen på telefon 32 89 01 00 og aftale booking af samtale. Der kan ikke bookes til samtaler samme dag. Telefontid dagligt mellem kl. 10-12.

Ønsker du at tale med en sagsbehandler i forvaltningen i øvrigt opfordrer vi til, at I sammen aftaler et telefonmøde.

Almindelig færden

Når du færdes i Borgercentret anbefales det, at du holder mindst 2 meters afstand til andre, hvor det er muligt.

Borgerrådgiver

Du kan træffe vores borgerrådgiver på telefon 32 89 02 41 hver mandag mellem kl. 9 og 14. Du kan også sende en mail til Borgerrådgiveren.

Vielser

Alle vielser sker som planlagt, men med skærpede retningslinjer og sikkerhedstiltag:

  • Salen, hvor vielsen foregår har med de gældende afstandskrav plads til 15 personer inkl. giftefoged
  • Medbring to vidner, der skal overvære vielsen. Hvis Rådhuset skal stille med vidner, kan der forekomme længere ventetid på at få fastsat en vielsesdato
  • Ankom kun fem minutter før jeres vielse
  • Forlad venligst rådhuset efter vielsen. Det vil ikke være muligt at opholde sig på rådhuset

Vielse i hjemmet

Vi kan stadig vie borgere i en privat bolig eller der til knyttet have.