Skip navigationen

Sundheds- og omsorgsområdet

Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for minimering af smitte og brug af værnemidler. Nogle af vores sundhedstilbud er derfor indtil videre ikke, som de plejer.

 

For de såkaldte kritiske funktioner på sundheds- og omsorgsområdet:

  • Hjemmeplejen og Omsorgscentret Enggården fortsætter som hidtil
  • Daghjemmet for sårbare borgere fortsætter med nedsat fremmøde 
  • Sundhedsplejen fortsætter som hidtil for så vidt angår nyfødte og spædbørnsbesøg (op til 1,5 år). Derudover foretager Sundhedsplejen en konkret individuel sundhedsfaglig vurdering forud for tilbud om besøg
  • Tandplejen er midlertidig på nedsat kraft og behandler kun akutte tandproblemer. Tandplejen forventes at være i normal drift igen til september 2021. Forældre får direkte besked, hvis der sker ændringer.