Skip navigationen

Sundheds- og omsorgsområdet

Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for minimering af smitte og brug af værnemidler. Nogle af vores sundhedstilbud er derfor indtil videre ikke, som de plejer.

Siden torsdag den 29. oktober 2020 er der indført krav om mundbind på steder, der er offentligt tilgængelige. Det gælder i:

  • Aktivitetshuset Wiedergården - genoptræning og holdundervisning for kronikere
  • Omsorgscentret Enggården, herunder daghjemmet
  • Sundhedsplejen
  • Tandplejen

Du skal selv medbringe mundbind. Dog skal børn under 12 år ikke bære mundbind i Sundhedsplejen eller Tandplejen.

I perioden den 9. december 2020 og foreløbig til og med den 5. april 2021 gælder skærpede regler for en række kommuner, herunder også Dragør Kommune. Dog fortsætter såkaldte kritiske funktioner på sundheds- og omsorgsområdet:

  • Hjemmeplejen og Omsorgscentret Enggården fortsætter som hidtil
  • Daghjemmet for sårbare borgere fortsætter med nedsat fremmøde og i overensstemmelse med besøgsrestriktioner
  • Sundhedsplejen fortsætter som hidtil for så vidt angår nyfødte og spædbørnsbesøg (op til 1,5 år). Derudover foretager Sundhedsplejen en konkret individuel sundhedsfaglig vurdering forud for tilbud om besøg
  • Tandplejen fortsætter i normal drift. Forældre får direkte besked, hvis der sker ændringer.