Skip navigationen

Vaccination for COVID-19

Vaccination giver en høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af COVID-19. Jo flere der bliver vaccineret, jo bedre kontrol får vi med pandemien. Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. I Danmark foregår vaccinationen i en prioriteret rækkefølge. På denne side kan du løbende læse mere om vaccination for COVID-19.

Når det bliver din tur

Når det er din tur til at få tilbudt vaccinen, vil du modtage en invitation i din digitale postkasse/e-Boks med information om, hvornår du kan bestille tid til vaccinationen. Er du fritaget for digital post, får du et fysisk brev. Nogle borgere vil dog få besked om tilbud om vaccination via deres arbejdsgiver, via kommunen eller egen læge.

Vaccinationen er gratis og frivillig at få.

Har du modtaget invitation i e-Boks? 

Du vil modtage invitation til vaccination i e-Boks eller som fysisk brev, og hvis du vælger at takke ja, kan du bestille tid på www.vacciner.dk eller møde op uden tidsbestilling på et af de lokale vaccinationssteder.

Er det første gang du bliver vaccineret for COVID-19 skal du vaccineres to gange med 3-6 ugers mellemrum.

Konkret vil du blive vaccineret i en muskel i overarmen, og derefter bliver du bedt om at vente i 15 minutter for at se, om alt er, som det skal være.

Husk dit gule sundhedskort.

Praktiske oplysninger

Du skal selv sørge for transport til vaccinationsstedet f.eks. via offentlig transport, gennem pårørende eller netværk, som Flexkunde hos Movia eller andre kørselsordninger f.eks. Falck.

Du kan frit efter at have modtaget invitationen gå ind og bestille tid eller møde op på de annoncerede vaccinationssteder uden tidsbestilling.

Har du spørgsmål til de praktiske oplysninger, kan du ringe på telefon 32 89 04 69. Telefonen er åben mandag til fredag fra kl. 10 til 12.

Ledsageordning

Røde Kors tilbyder en ledsageordning til vaccination. Røde Kors-ledsageren kan møde dig på din bopæl, følge med i transporten til vaccinationscenteret, vente sammen med dig i observationsområdet og sikre, at du kommer trygt hjem igen.

De frivillige følger myndighedernes generelle retningslinjer om forebyggelse af smitte så vidt muligt. Indsatsen koordineres fra Røde Kors landskontor. Du kan ringe på 35 29 96 60 og høre nærmere omkring mulighederne.

Status på udrulning af vaccinen

Statens Serum Institut overvåger tilslutningen til vaccinationsprogrammet på landsplan. Her kan du løbende følge med i udrulningen af vaccinen både nationalt, regionalt og for hver enkelt kommune.

Vaccination af 12-15-årige

Sundhedsmyndighederne anbefaler vaccination mod COVID-19 af 12-15-årige. Det er frivilligt og gratis. Når du som forælder skal tage stilling til tilbuddet om at lade dit barn vaccinere, kan der naturligt rejse sig forskellige spørgsmål. Sundhedsstyrelsen har derfor udgivet forskelligt materiale om tilbuddet om vaccination af de 12-15 årige – bl.a. en hjemmeside specifikt til børn og forældre.

Anbefaling

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af 12-15 årige mod COVID-19.

På sundhedsstyrelsen hjemmeside til børn og forældre kan du bl.a. sætte dig ind i det vidensgrundlag, som ligger bag anbefalingen. Hjemmesiden indeholder også pjece, animationsfilm om vacciner, FAQ (svar på ofte stillet spørgsmål) m.m.

Tal med dit barn

Sundhedsstyrelsen har for eksempel lavet nogle film, som du som forælder kan gøre brug af, når du skal tale med dit barn om COVID-19 og vaccination. Hvis du beslutter, at dit barn skal vaccineres, kan I i fællesskab se videoen med Søren Brostrøm, der guider jer gennem vaccinationen fra start til slut.

Det giver barnet mulighed for at stille spørgsmål, og så ved barnet allerede, hvordan det kommer til at foregå, når det er tid til vaccination.

Gravide og ammende må vaccineres

Gravide og ammende har også mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19. Gravide anbefales at blive vaccineret i 2. eller 3. trimester. Ammende og kvinder, der forsøger at blive gravide, kan vaccineres med det samme. Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis.

Der kan være mange spørgsmål, når man skal beslutte, om man som gravid eller ammende ønsker at blive vaccineret mod COVID-19. Sundhedsstyrelsen har derfor samlet viden om vaccination af gravide og ammende, hvor du kan læse mere.

Ellers anbefaler vi, at du som gravid taler med din jordemoder, hvis du er i tvivl om du skal lade dig vaccinere. Hvis du er ammende, kan du få rådgivning af din sundhedsplejerske.

Revaccination med 3. stik

Nu tilbydes revaccination til alle borgere, som afsluttede deres første vaccinationsforløb med for mere end 6 måneder og 2 uger siden, da data viser, at beskyttelsen fra vaccinerne over for infektion aftager gradvist med tiden.

For nuværende betyder det, at Sundhedsstyrelsen primært inviterer personer på 65 år og derover, personer under 65 år i særligt øget risiko for et alvorligt COVID-19 forløb og personale i sundheds-, social- og ældresektoren med patientkontakt. Behovet for revaccination i aldersgruppen under 65 år, og i øvrigt raske personer, vil blive fulgt tæt af Sundhedsstyrelsen, som løbende vil vurdere, om der er sundhedsfagligt belæg for at tilbyde revaccination til denne gruppe.

Læs mere om revaccination med 3. stik på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Behandling af personoplysninger

Når vi i kommunen arbejder med tilbud om vaccination for COVID-19, deles relevant data på tværs af sundhedsmyndighederne. Det sker efter gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.