Skip navigationen
icon-En-Kommune-i-udvikling

Diger i Dragør - Den klimarobuste kystkommune

Risikoen for oversvømmelse stiger i de kommende år i takt med forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af de ti områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod. Med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet har Dragør Kommune besluttet at igangsætte arbejdet med en - på den ene side - konkretiseret og - på den anden side - strategisk udviklingsplan for "Den robuste kystkommune". Målet er at kunne tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima. Her på siden kan du følge med i dette arbejde.