Skip navigationen

Ambassadørgruppen

Dragør Kommune har inviteret repræsentanter til at følge og deltage i udvikling af projekt for kystbeskyttelse af Dragør Kommune med dens boliger, infrastruktur, naturværdier og kulturarv. Vi vil løbende lægge materiale om og til Ambassadørgruppen her på siden. Alle er velkommen til at følge med.

Frivilligt tilbud

Det er et frivilligt tilbud til repræsentanterne og deres forening om at følge projektet, som formentlig får stor betydning for kystlandskabet langs Dragør Kommune i årene fremover. Kommunen opfordrer til, at deltagere i Ambassadørgruppen på den ene side fortæller om projektet i deres forening og på den anden side hjælper deres medlemmer med, hvor man kan ytre sig og deltage i offentlige arrangementer om kystbeskyttelsen.

Repræsentanter, som er inviteret, kommer fra grundejerforeninger og boligselskaber i Dragør Kommune, Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør Gl. By, UNESCO-komitéen og Dialogforum for Dragør Havn.

Grundejerforeninger i kommunen

Hvis din grundejerforening ikke fremgår af vores liste, er du velkommen til at sende en mail til diger@dragoer.dk med foreningens navn og kontaktoplysninger på foreningens formand. 

Hvis din forening er på vores liste, men I ikke har modtaget information om 'Klimarobust Kystkommune – Ambassadørgruppe' udsendt den 18. december 2019, er I ligeledes velkommen til at sende en mail til diger@dragoer.dk med kontaktoplysninger på foreningens formand samt navnet på foreningen, som det drejer sig om.

Tidsplan for parallelkonkurrencen

Følg med i tidsplanen for parallelkonkurrencen (vejledende datoer med forbehold for justeringer).