Skip navigationen
icon-Få-indflydelse

Arkiv - Fase 1: Diger i Dragør 2018

Store arealer i kommunen ligger lavt, og de diger vi har, er ikke fuldt udbyggede eller tilstrækkeligt høje. En oversvømmelse ét sted langs kommunens 13 kilometer lange kystlinje vil kunne sprede sig bag digerne til andre områder af kommunen. Risikoen for oversvømmelse ved stormflod stiger i de kommende år i takt med de forventede klimaforandringer. Klimaforandringerne betyder blandt andet, at havene stiger og vindpåvirkningen øges. Det betyder øget risiko for stormflod i Dragør. Her på Diger i Dragør-siden kan du finde information og læse om de fælles udfordringer, løsningsmodeller og om selve debatten.