Skip navigationen

Arkiv - Fase 1: Borgerne mener

Database med debat om diger i Dragør. Debatten strakte sig over perioden den 8. januar - 25. februar 2018.

Netværkskortet

Netværkskortet er en visualisering af de forskellige temaer i søgefeltet Temaer. Det giver et oversigtsbillede af de temaer som har været oppe til debat, hvilke temaer der fylder meget i debatten og hvorledes temaerne er forbundet.

Nodens (cirklernes) navn: svarer til temaerne i Tema-søgefeltet. Ved at klikke på et tematag tilføjer du det automatisk til din søgning.
Forbindelserne: hvis to noder er forbundet med en streg i kortet, er der mindst ét indlæg, der behandler begge de valgte temaer.
Nodens placering: noder der ligger tæt på hinanden indikerer at temaerne tit tages op i samme indlæg. Noder der ligger langt fra hinanden er mindre forbundet.
Nodens størrelse: at noden “for fremskudt dige” er langt større end noden “indkig” tyder på, at der er en del flere indlæg der argumenterer for et fremskudt dige, end indlæg som omhandler indkig.
Nodens farve: er tildelt på baggrund af en matematisk beregning (modularitet). Noder med samme farve tilhører en gruppe temaer, der tit anvendes sammen.

Kategorier

De tre første kategorier, der kan vælges i søgefeltet Kategorier afspejler fokusområderne i debatten; digets placering, sikkerhedsniveau og økonomi. I tillæg er temaerne opdelt i følgende kategorier:

Digets udformning: kommentarer og forslag til hvordan diget kan udformes.
Alternative løsninger: forslag til andre løsninger end diger, der kan vurderes i den videre proces.
Andre forhold: diverse praktiske og naturmæssige forhold der har en indvirkning på borgernes argumentation og holdninger.
Grundejerforeninger: indlæg skrevet af grundejerforeninger.
Interessenter og myndigheder: indlæg skrevet på vegne af interessenter (fx Dragør Museumsforening) og myndigheder (Byens Udvikling, TMF København m.fl.)
Steder: indlæg og temaer der omhandler specifikke lokationer.
Instanser og proces: indlæg og temaer der omhandler kommunale, politiske og andre instanser samt borgerinddragelsesprocessen.

Dokumentation

En udfyldende gennemgang af databasen, med en tilhørende analyse samt dokumentation findes her.

Databasen er udført for Dragør Kommune som et led i borgerinddragelsesprojektet Diger i Dragør, af Backscatter.