Skip navigationen

Arkiv - Fase 1: Økonomi

Her kan du læse om de samfundsøkonomiske udgifter og se et priseksempel for den enkelte grundejer.

Risiko for stormflod kan udfordre borgernes økonomi

Hvis ikke digerne i Dragør udbygges anslås der at kunne opstå skader for 1,48 mia. kr. fra oversvømmelser fra havet - alene i Dragør Kommune - i løbet af årene frem til år 2100. Heraf forventes der at kunne opstå skader på private ejendomme for i alt 1,27 mia. kr. Dette er forudsat en havvandsstigning på 70 cm fra 2000-2100. Dette er foreløbige tal fra Region Hovedstaden*.

Herunder ses en figur med de estimerede stormflodsudgifter for Dragør Kommune sammenlignet med de øvrige kystkommuner i hovedstadsområdet. Udgiften er fordelt per indbygger.

Klik på billedet for at åbne figuren i jpg. Figuren viser estimerede udgifter i perioden 2000-2100 fordelt per indbygger. Figuren er ikke udtryk for en endelig fordeling af udgifterne per borger, da også stat og kommune skal betale. Tallene er udelukkende vist for at sammenligne det forventede udgiftsniveau i Dragør Kommune med de øvrige kystkommuner i hovedstadsområdet.

Stormflodsudgifterne i Dragør Kommune per indbygger er store når vi sammenligner os med de øvrige kystkommuner i hovedstadsområdet. Årsagen er, at vi kun er få borgere i en lille kommune, som skal betale en relativ stor udgift.

Den store udgift opstår fordi Dragør Kommune har en lang kyststrækning og et lavt landskab bagved med mange boliger tæt ved kysten. Derudover har vi relativ lav kystbeskyttelse – særligt i syd.

Stormflodsudgifterne forventes at stige eksponentielt i perioden år 2000-2100.

 

Tallene er foreløbige og stammer fra en rapport om stormflod og havvandsstigninger fra Region Hovedstaden, som vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2018.

Hvem betaler for diger i Dragør?

Som udgangspunkt er det de private og offentlige grundejere, som får direkte gavn af digebeskyttelsen, som skal finansiere digerne ifølge lovgivningen.

Længere nede på denne side kan du finde et regneeksempel på, hvordan finansieringen af digerne i Dragør kunne se ud for den enkelte grundejer. Betalingsmodellen for diger i Dragør er ikke besluttet endnu.

Kommunen kan i princippet påtage sig en større del af finansiering på vegne af private grundejere, hvis klimatilpasningen har et almennyttigt sigte, herunder fx rekreative forbedringer, sikring af infrastruktur og naturområder. Dette er ikke udgangspunkt for kommunens nuværende beregninger. Blandt andet fordi det vil have konsekvenser for andre nyanlæg i kommunen fx vejprojekter, institutionsbyggeri m.v.

Endelig kan man diskutere om alle grundejere i kommunen bør deltage i finansieringen, idet alle opnår fordele ved at kommunen beskyttes. Disse fordele kan være at veje, institutioner, skoler, rensningsanlæg m.v. kan holdes åbne og i drift. Denne model har ikke været udgangspunkt i kommunens beregninger, og det er uklart, hvordan begrebet “opnår fordel af” skal tolkes i Dragør.

Eksempel på finansiering for den enkelte grundejer

Klik på billedet for at åbne hele figuren i jpg.

De første beregninger viser ikke stor prisforskel mellem et fremskudt og et tilbagetrukket kystdige. Medium sikkerhed (100år) koster omkring hhv. 120 og 126 mio. kr. (inkl. moms). Øget sikkerhed (500 år) koster omkring hhv. 326 og 338 mio. kr. (inkl. moms).

For de berørte grundejere betyder det, at de skal betale omkring 54.000 kr. over fx 30 år (1.800 kr. pr. år) for medium sikkerhed (100 års scenariet).

Eller omkring 104.000 kr. over fx 30 år (3.500 kr pr. år) for øget sikkerhed (500 års scenariet).

Prisen kan variere meget afhængigt af prisen på egnet digejord og det generelle prisniveau i anlægsbranchen, som er svingende. Priseksemplet ovenfor udtryk for en tidlig og konservativ beregning. Såfremt jorden til digerne kan fås meget billigt, vil prisen for digerne formentlig kunne falde med op til 30%

Hvem er de berørte grundejere?

Der er omkring 5.434 matrikler i kommunen.

I medium sikkerhedsniveau (100-års scenariet) beskyttes 2.318 matrikler mod oversvømmelse, hvilket er ca. 43% af alle matrikler i Dragør kommune. I det øgede sikkerhedsniveau (500-års scenariet) beskyttes 3.262 matrikler, hvilket er ca. 60% af alle matrikler i Dragør kommune.

I Dragør er 95% af matriklerne ejede af private grundejere. De resterende 5% er offentligt ejede af kommune eller stat.

Se foreløbigt kort herunder over, hvilke matrikler som er beskyttede af de to indledende forslag. Vær opmærksom på, at udpegningen er foreløbig, og vil ændre sig, når et endeligt projekt skal udarbejdes.

Klik på billedet for at åbne hele figuren i jpg. Til venstre: Oversvømmelsestruede matrikler i Dragør Kommune ved 100 års stormflod i 2050 er BLÅ. Disse beskyttes i medium sikkerhedsniveau (100 år) Til højre: Oversvømmelsestruede matrikler i Dragør Kommune ved 500 års stormflod i 2050 er BLÅ. Disse beskyttes i øget sikkerhedsniveau (500 år).

Økonomiske fordele for grundejerne?

Øget digebeskyttelse betyder større sikkerhed for dig som grundejer. Beskyttelsen kan muligvis også have en positiv betydning for dig som husejer i spørgsmål om forsikring og ejendomspriser.

Forsikring

I dag dækker stormflodsrådet en del af skaderne for private ved stormflod. Det er stormflodsrådet, som definerer, hvornår der er tale om en stormflod, og dermed hvornår du kan søge forsikring for dine skader.

Der er en større selvrisiko, end den du er vant til fra dine forsikringer, og der er en række undtagelser. Læs mere hos Stormflodsrådet.  

Ejendomspriser

Der er ikke lavet undersøgelser om påvirkning af ejendomspriserne efter oversvømmelse. Derfor kan vi ikke sige præcis, hvordan oversvømmelse eller digebeskyttelse mod oversvømmelsen vil påvirke ejendomspriserne.

Ejendomsmæglere i områder, som har været ramt af oversvømmelser (Roskilde By, Jyllinge Nordmark, Hyllingeriis, Skuldelev strand) oplever, at det er svært eller umuligt at sælge huse, som har været oversvømmede. Huse, som ikke har været oversvømmede, sælges nogle steder uden store problemer, selvom de ligger i næsten samme niveau/højde som de huse, der har været oversvømmede.

 

Derfor skal du tage stilling

Når vi skal styrke Dragørs diger, vil det betyde en større eller mindre ændring i det landskab, du kender. Det vil med stor sandsynlighed også betyde en økonomisk forpligtelse, som kan mærkes for mange grundejere i kommunen. Det er et svært valg, fordi ingen ved kender den præcise risiko for stormflod og havvandsstigninger. Det vil være hensyn til økonomi, sikkerhed og påvirkning af naturen, som du bør overveje. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab debatterer hvilken digeløsning, der gavner flest muligt, på den bedst mulige måde. På Facebook-siden “Diger i Dragør” kan du skrive, hvad du mener, eller blot følge den lokale debat. Din stemme og dit like er vigtig og vil blive bragt videre til lokalpolitikerne, før de skal træffe en beslutning.