Skip navigationen

Fra konkurrence til udviklingsplan 2021

Rådgiverholdet Arkitema og COWI er den 8. marts 2021 offentliggjort som vinder af parallelkonkurrencen, som er gennemført det seneste år. Rådgiverholdet skal herefter udarbejde en udviklingsplan for Dragør Kommunes kystbeskyttelse. Udviklingsplanen forventes politisk besluttet i 2021.

Et afsæt

Resultatet fra konkurrencen er et afsæt for det videre arbejde og er dermed ikke det endelige kystbeskyttelsesprojekt.

Vinderholdet har til opgave at udarbejde en udviklingsplan, som samler og videreudvikler de bedste idéer på tværs af parallelkonkurrencen. Det handler om kloge løsninger over tid, om beskyttelse og naturoplevelser og lokal forankring.

Udviklingsplan

Udviklingsplanen skal beskrive vision og en samlet dispositionsplan og strategier for kystbeskyttelsen samt en tids- og etapeplan, økonomi og samarbejdet om realisering af kystbeskyttelsen.

Dragør Kommune forventer, at arbejdet med udviklingsplanen færdiggøres i 2021.

Fortsat inddragelse 

Ambassadørgruppen med berørte grundejerforeninger er inviteret til et digitalt opfølgningsmøde, hvor bedømmelseskomitéens vurdering og anbefalinger til det videre arbejde præsenteres. Mødet holdes digitalt som følge af coronasituationen. 

Vinderholdet Arkitema og COWI og kommunens projektgruppe vil svare på spørgsmål og lytte til, hvad ambassadørerne mener, der skal lægges vægt på i det videre arbejde. 

Åben livechat den 24. marts

Den 24. marts 2021 kl. 16-18 sidder vinderholdet og kommunens projektgruppe klar ved tasterne.

Alle interesserede borgere har mulighed for at stille spørgsmål om konkurrencen og projektet på Diger i Dragør på Facebook (linket åbner i et nyt vindue).

Du kan også søge på Facebook på ’Diger i Dragør’, hvis du ønsker at deltage eller følge livechatten den 24. marts.

Ambassadører fra de berørte grundejerforeninger i kommunen er også velkomne til at deltage.

Det lange perspektiv 

Konkurrencen har bl.a. handlet om at komme med ideer og forslag til kystbeskyttelse ud fra et forventet niveau for havvandet i år 2050, som kan modstå en såkaldt 100-årshændelse.

Parallelkonkurrencens bedømmelsesudvalg har vurderet ideerne på tværs af konkurrencens tre rådgiverhold. På side 14-16 i bedømmelsesrapporten finder du bedømmelsesudvalgets generelle anbefalinger til, hvad Arkitema og COWI skal arbejde videre med på de enkelte delstrækninger i dialog med ambassadørerne og andre borgere.

Bedømmelsesrapporten peger på, at det kan tage 5 år eller mere, at myndighedsbehandle flere strækninger langs kysten.

Kontaktoplysninger

Dragør Kommune har nedsat en projektgruppe med Hanna Rehling, chefkonsulent i Center for Plan, Teknik og Erhverv, som projektleder. Projektgruppen kan kontaktes via e-mail: diger@dragoer.dk