Skip navigationen

Konkurrence marts 2020-marts 2021

Tre tværfaglige rådgiverhold skal hver især komme med deres bud på udviklingen af Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. Det skal de gennem en såkaldt parallelkonkurrence, som begynder den 12. marts 2020. Parallelkonkurrencen løber frem til uge 10 i 2021, hvor en vinder forventes offentliggjort. Men inden forventes de tre forslag udstillet 6.-15. november 2020. Konkurrenceforløbet er blevet forlænget på grund af coronakrisen og forsamlingsforbuddet. Der tages fortsat forbehold for ændringer.

De tre rådgiverhold

Som et resultat af en prækvalifikation har Dragør Kommunalbestyrelse godkendt de tre rådgiverhold, som hver især skal komme med deres bud på udvikling af Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. De tre rådgiverhold er:

  • Arkitema K/S og COWI A/S
  • LYTT Architecture med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
  • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS

Hvem vælger vinderen?

I bedømmelsesudvalget sidder to fagdommere (Katrina Wiberg, Cand.Arch. MDL PhD og assistant professor ved Arkitektskolen Aarhus og Jan Dietricht, chefrådgiver i NIRAS), to repræsentanter for kampagnen ”Byerne og det stigende havvand” (Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania og Per Sørensen, chefkonsulent i Kystdirektoratet) og syv repræsentanter for Dragør Kommune (Eik Dahl Bidstrup, politiker (V) og borgmester i Dragør Kommune, Lisbeth Dam Larsen, politiker (A), Kathrine Tholstrup, politiker (C), Anne Funk, politiker (DF), Ebbe Kyrø, politiker (T), samt Mads Leth-Petersen, teknisk direktør i Dragør Kommune og Jesper Horn Larsen, afdelingschef for Plan og Teknik i Dragør Kommune).

Bedømmelsesudvalget indstiller en vinder til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Bedømmelsesprocessen finder sted fra uge 48 2020 til uge 9 2021. Det forventes, at vinderen af konkurrencen kan offentliggøres i uge 10 2021.

Hvad sker der efter konkurrencen?

Vinderen af konkurrencen får som opgave at viderebearbejde idéer og forslag fra konkurrencen til en udviklingsplan for Dragør Kommunes kystbeskyttelse. Udviklingsplanen beskriver vision og en samlet dispositionsplan og strategier for kystbeskyttelsen, samt en tids- og etapeplan, økonomi og samarbejdet om realisering af kystbeskyttelsen. Dragør Kommune forventer, at arbejdet med udviklingsplanen færdiggøres i dialog med borgerne i 2021.

Parallelkonkurrencen udbyder Dragør Kommune i et samarbejde med Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

Opstartsdag

Grundet COVID19 og forbuddet mod større forsamlinger, er den planlagte opstartsdag for parallelkonkurrencen blevet erstattet med en digital introduktion af konkurrencematerialet. Desuden er holdende blevet introduceret til området gennem rundvisninger i mindre hold. Følgende video er blevet sendt ud til rådgiverholdene:

Klik på billedet for at afspille video