Skip navigationen

Prækvalifikation til parallelkonkurrence

I perioden den 4. december 2019 til den 15. januar 2020 indbød Dragør Kommune tværfaglige rådgiverhold til at anmode om deltagelse i en parallelkonkurrence om udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune. Parallelkonkurrencen er udbudt i samarbejde med Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

Luftfoto over Dragør Kommune med 13 kilometer kyststrækning