Skip navigationen

Udstilling og dialog om konkurrencen

Tre tværfaglige hold er kommet med deres bud på udviklingen af Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. Her på siden finder du bl.a. de tre forslag samt optagelser fra præsentationerne fra den 4. november 2020.

Konkurrenceforslagene vurderes af et bredt sammensat bedømmelsesudvalg, som indstiller til kommunalbestyrelsen et forslag til vinderhold, som skal arbejde videre med de bedste idéer på tværs af rådgiverholdenes bud. Vinderholdet offentliggøres den 8. marts 2021. Der er altså endnu ikke besluttet, hvilket projekt eller hvilke elementer der skal arbejdes videre med.

De tre forslag og udstilling

Nederst på siden kan du finde plancher og hæfter i komprimeret form med forslag fra de tre tværfaglige hold. Plancherne har været vist forskellige steder i kommunen ved Dragør Havn, foran rådhuset og i Søvang.

Tv-optagelse af præsentation

På Dragør Kommune-TV kan du se og høre, hvordan det lød, da de tre tværfaglige hold præsenterede deres forslag i Kommunalbestyrelsessalen den 4. november 2020. Bedømmelsesudvalg og Advisory Board lyttede med fra to andre lokaler, og et antal ambassadører fra grundejerforeningerne lyttede med hjemmefra via et link. Der var mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Konkurrenceforslag er udviklet med flere stemmer

Før konkurrencen i januar/februar 2020 blev borgernes viden og idéer indsamlet i en database og i et notat, som samler op på meninger og holdninger. Dette er viderebragt til de konkurrerende rådgiverhold. Der blev afholdt 5 åbne borgersamlinger langs kysten i forbindelse med indsamlingen. Til møderne blev både det store projekt drøftet såvel som de lokale vinkler på kystens delstrækninger. Der var stort fremmøde til alle borgersamlingerne.

Under konkurrenceforløbet fra marts 2020 har der været afholdt 2 workshops, hvor ambassadører (grundejere) fra direkte berørte grundejerforeninger har deltaget sammen med rådgiverhold, bedømmelseskomite og Advisory board. Her er de første idéer fra tre rådgiverhold blevet drøftet. Til præsentationen den 4. november 2020 blev yderligere ambassadører fra alle grundejerforeninger inviteret.

Ved offentliggørelse af konkurrenceforslag fra 4.-17. november 2020 har borgerne haft mulighed for at kommentere på forslagene. Kommentarerne er viderebragt til bedømmelsesudvalget. Rådgiverholdene har også svaret på 3 spørgsmål, som gik igen hos borgerne.

Grundet COVID-19 har det været nødvendigt at foretage mindre ændringer i forhold til den oprindelige plan. Borgermødet den 9. november blev erstattet af en udendørs udstilling på Gl. Havn 12 den 6.-15. november 2020 samt en mulighed for at sende spørgsmål og kommentarer på mail. Udstillingen har siden stået foran rådhuset og i Søvang.

De næste skridt

Flere møder med borgerne er under planlægning i 2021, når de bedste idéer fra konkurrencen skal videreudvikles i en udviklingsplan i 2021. Du kan læse om, hvorfor vi involverer borgerne tidligt og i stort omfang under Sådan involverer vi borgerne