Skip navigationen

Parallelkonkurrence pr. marts 2020

Tre tværfaglige rådgiverhold skal hver især skal komme med deres bud på udviklingen af Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. Det skal de gennem en såkaldt parallelkonkurrence, som begynder den 12. marts 2020. Parallelkonkurrencen løber frem til august 2020, hvor rådgivernes forslag udstilles for offentligheden.

Bemærk: Konkurrencen er skudt i gang, men den videre proces er indtil videre tidsforskudt i op til 2 måneder grundet COVID19. Ny tidsplan følger snarest.

De tre rådgiverhold

Som et resultat af en prækvalifikation har Dragør Kommunalbestyrelse godkendt de tre rådgiverhold, som hver især skal komme med deres bud på udvikling af Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. De tre rådgiverhold er:

  • Arkitema K/S og COWI A/S
  • GHB Landskabsarkitekter A/S med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
  • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS

Parallelkonkurrencen udbyder Dragør Kommune i et samarbejde med Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.