Skip navigationen

Resultat af parallelkonkurrencen

Dragør Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2021 indstilling fra et enigt bedømmelsesudvalg og udpegede rådgiverholdet Arkitema og COWI som vinder af parallelkonkurrencen. Rådgiverholdet får som opgave at viderebearbejde idéer og forslag fra konkurrencen til en udviklingsplan for Dragør Kommunes kystbeskyttelse.

Kontaktoplysninger

Dragør Kommune har nedsat en projektgruppe med Hanna Rehling, chefkonsulent i Center for Plan, Teknik og Erhverv, som projektleder. Projektgruppen kan kontaktes via e-mail: diger@dragoer.dk