Skip navigationen

Sådan bruger vi Facebook o.l.

For at gøre det let og enkelt at give sin mening til kende og få information om kystprojektet benytter vi os af sociale medier som fx Facebook. På Facebooksiden "Diger i Dragør" kan man stille spørgsmål og læse mere om kystsikringprojektet.

Hvorfor bruge Facebook, digitalt spørgeskema og mail?

Det er ikke alle borgere, som har tid eller interesse i at afsætte en hel aften til at deltage i et borgermøde. Derfor har vi valgt at supplere de traditionelle kanaler (borgermøde, lokalavisen og hjemmeside) med en facebookside, hvor man hurtigt kan orientere sig om projektet og deltage i debatten. Facebooksiden finder man via linket: https://www.facebook.com/digeridragoer/ eller ved at søge på ”Diger i Dragør” på Facebook. Derudover bruger vi ind imellem andre digitale løsninger fx digitale spørgeskemaer. Endelig er der mulighed for at stille spørgsmål på mailen: diger@dragoer.dk. Vi har erfaring med, at vi kan møde flere forskellige borgere ved at kommunikere via forskellige kanaler.

Hvordan opfører vi os på Facebook?

Vi er glade for alle de indlæg, som kommer på facebooksiden. Men husk, at alt, hvad der skrives på facebooksiden, er offentligt tilgængeligt. Vi fraråder derfor, at du skriver personlige oplysninger på facebooksiden.

Alle indlæg og al debat skal holdes i en god tone. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg og kommentarer, hvis de:

  1. er i strid med loven, fx er racistiske, æreskrænkende, injurierende eller i strid med ophavsretsloven, vedrører forhold af privat karakter eller indeholder reklame og andet kommercielt indhold.
  2. chikanerer andre debattører, offentlige personer eller valgte og ansatte i Dragør Kommune.
  3. er usaglige og stødende.
  4. ikke skønnes relevante i forhold til sidens formål.
  5. skrives fra en profil, der ikke har afsenderens rigtige navn.
  6. indeholder partipolitiske opslag.
  7. reklamerer eller på nogen måde henviser til aktiviteter, som nogen tjener penge på.

Siden administreres af Dragør Kommunes ”Diger i Dragør” - projektgruppe.