Skip navigationen

Sådan bruger vi Facebook o.l.

For at gøre det let og enkelt at give sin mening til kende og få information om kystprojektet benytter vi os af sociale medier som fx Facebook. På Facebooksiden "Diger i Dragør" kan man stille spørgsmål og læse mere om kystsikringprojektet.

Alle ”likes” og indlæg fra denne side, men også ”likes” og indlæg fra andre Facebooksider vil indgå i en samlet tilbagemelding til lokalpolitikerne. Andre Facebookgrupper/sider kan også blive analyseret for relevante indlæg.

Videregivet til de tre rådgiverhold og lokalpolitikerne

Alle bidrag vil blive samlet op i en offentlig tilgængelig database, som forventes offentliggjort primo marts 2020. Databasen vil blive anvendt af de professionelle rådgiverhold, som konkurrerer om at udvikle det bedste projekt for fremtidens kystbeskyttelse i foråret 2020. Derudover vil borgere og lokalpolitikere også kunne orientere sig i databasen. Alle indlæg i databasen vil blive anonymiseret og eventuel personfølsom information vil blive fjernet.

Alle interesserede vil kunne dykke ned og læse de enkelte indlæg, som hører til forskellige temaer.

Derudover vil et kort notat konkludere på baggrunden af alle indlæg og analysere debatten.

Hvorfor bruge facebook, digitalt spørgeskema og mail?

Det er ikke alle borgere, som har tid eller interesse i at afsætte en hel aften til at deltage i et borgermøde. Heller ikke alle borgere bryder sig om at skrive mails til os med deres synspunkter. Derfor har vi valgt at supplere de traditionelle kanaler (borgermøde, lokalavisen og hjemmeside) med en Facebook-gruppe og et digitalt spørgeskema, hvor man hurtigt kan orientere sig om projektet og deltage i debatten. Vi har erfaring med, at vi kan møde flere forskellige borgere ved at kommunikere via forskellige kanaler.

Hvordan opfører vi os på Facebook?

Vi er glade for alle de indlæg, som kommer på siden. Men husk, at alt, hvad der skrives på Facebooksiden, er offentligt tilgængelig. Vi fraråder derfor, at du skriver personlige oplysninger på Facebooksiden.

Alle indlæg og al debat skal holdes i en god tone. Vi forbeholder os ret til at fjerne disse, hvis de:

  1. er i strid med loven – fx er racistiske, æreskrænkende, injurierende eller i strid med ophavsretsloven - vedrører forhold af privat karakter eller indeholder reklame og andet kommercielt indhold.
  2. chikanerer andre debattører, offentlige personer eller valgte og ansatte i Dragør Kommune.
  3. er usaglige og stødende.
  4. ikke skønnes relevante i forhold til sidens formål.
  5. skrives fra en profil, der ikke har afsenderens rigtige navn.
  6. indeholder partipolitiske opslag.
  7. reklamerer eller på nogen måde henviser til aktiviteter, som nogen tjener penge på.

Siden administreres af Dragør Kommunes ”Diger i Dragør” - projektgruppe.