Skip navigationen

Sådan inddrager vi borgerne

Kystbeskyttelsesprojektet vil have stor betydning for borgerne i kommunen i mange år fremover. Det vil sige, at den løbende formidling af kystbeskyttelsens udfordringer, kompleksitet og mulige løsninger er meget vigtig. I fase 2 af Diger i Dragør - den klimarobuste kystkommune - bygger vi videre på erfaringerne med at inddrage borgerne. Her kan du læse mere om hvordan.

Hvorfor inddrager vi borgerne?

Tilpasning til fremtidens klimaforandringer med øget havvandsniveau og flere stormfloder er en opgave, som ikke løses én gang for alle og med én bestemt løsning - fx ét langt og kæmpehøjt dige. Det hænger for det første sammen med, at der er forskellige hensyn at tage - der er forskellige ideer, ønsker og krav fra blandt andet borgerne i kommunen. For det andet hænger det sammen med, at ingen kender omfanget af ændringerne i klimaet. En del af løsningen kan være beredskabsmæssige indsatser. En del af løsningen kan være faste anlæg og diger. Og en del af løsningen på lang sigt kender vi slet ikke endnu, men må udvikles og udbygges i takt med fremtidens klimaændringer. Vi er nødt til at være nysgerrige, undersøgende og inddragende i vores tilgang. Derfor har vi valgt at inddrage borgerne tidligt og vil gøre det løbende.

I den nuværende fase af kystbeskyttelsesprojektet gennemfører vi en såkaldt parallelkonkurrence i år 2020, hvor tre tværfagligt sammensatte rådgiverhold konkurrerer om at komme med deres respektive bud på løsninger. Det er et vigtigt skridt mod en - på den ene side - konkretiseret og - på den anden side - strategisk udviklingsplan for kystbeskyttelsen af Dragør Kommune.

Det er vigtigt for os, at borgernes ønsker for kysten og deres viden om strandene og baglandet gives videre til de konkurrerende rådgiverhold.

Hvad skal jeg mene noget om og hvornår?

Som borger er du inviteret ind i kystbeskyttelsesprojektet gennem workshops, møder og events. Det kan være åbne arrangementer for alle borgere eller arrangementer, hvor du er direkte inviteret.

Vi vil annoncere i pressen og på hjemmesiden, når der er arrangementer.  ​

Konkurrenceforslag er udviklet med flere stemmer

Vi samler input fra borgerne i de forskellige faser af projektet, for at give mulighed for at bringe borgernes stemme ind i takt med, at det store projekt udvikles. Du kan læse mere under Udstilling og dialog om konkurrencen. Her finder du også svar fra rådgiverholdene på 3 spørgsmål fra borgerne.

Ambassadør-følgegruppe

For at sikre det lokale perspektiv og forankring har vi inviteret repræsentanter for en række foreninger – primært grundejerforeninger – ind i en Ambassadørgruppe. Deltagerne i Ambassadørgruppen har til opgave at kunne fortælle om projektet og motivere eller hjælpe andre i lokalsamfundet med at deltage i arrangementer og udfylde spørgeskemaer mv. Opgaverne for Ambassadørgruppen vil kunne udvikle sig i forløbet.

Det første møde blev afholdt i januar 2018, det næste i november 2019, og den 4. november 2020 var alle ambassadører inviteret til præsentation af konkurrenceforslagene.

En del af deltagerne i Ambassadørgruppen har været inviteret til at deltage i 2 workshops med de tre rådgiverhold, som deltog i parallelkonkurrencen i 2020. Denne invitation var målrettet dem, som bor nærmest kysten. Formålet med at lade ambassadørerne møde de konkurrerende rådgiverhold er, at den lokale viden og de lokale perspektiver kan overleveres direkte, og ambassadørerne kan følge med i projektudviklingen.

Den 8. marts 2021 blev Arkitema og COWI offentliggjort som vinder af konkurrencen og ambassadørerne inviteret til et digitalt opfølgningsmøde, hvor bedømmelsesudvalgets vurdering og anbefalinger til det videre arbejde præsenteres. Mødet holdes digitalt som følge af coronasituationen den 22. marts 2021. 

Er du nysgerrig, kan du eventuelt spørge formanden i den nærmeste grundejerforening.

Åben livechat den 24. marts

Den 24. marts 2021 kl. 16-18 sidder Arkitema og COWI (vinderholdet) og kommunens projektgruppe klar ved tasterne.

Alle interesserede borgere har mulighed for at stille spørgsmål om konkurrencen og projektet på Diger i Dragør på Facebook (linket åbner i et nyt vindue).

Du kan også søge på Facebook på ’Diger i Dragør’, hvis du ønsker at deltage eller følge livechatten den 24. marts.

Ambassadører fra de berørte grundejerforeninger i kommunen er også velkomne til at deltage.