Skip navigationen

Tilsagn om projektstøtte

Ny natur skal beskytte mod oversvømmelse langs Dragør Kommunes sydvestlige kyst ud for Sydvestpynten og Kongelunden. Det er nu kommet et skridt nærmere efter et tilsagn om økonomisk støtte på 18 millioner kroner. Det er foreningen Realdania, som yder støtten.

I april sendte Dragør Kommune en ansøgning til partnerskabet bag ”Byerne og det stigende havvand” mellem Miljøministeriet og Realdania. Her søgte kommunen om penge til at modne og realisere et kystbeskyttelsesprojekt i forlængelse af kommunens udviklingsplan ”Morgendagens Dragør: Klimarobust kystkommune”. Nu er svaret på ansøgningen kommet, og Dragør Kommune har fået tilsagn om støtte på 18 millioner kroner.

Borgmester Kenneth Gøtterup siger: ”Det er rigtig, rigtig spændende. På Dragør Kommunes vegne glæder jeg mig meget over den generøse støtte fra partnerskabet. Støtten vil betyde, at vi kan arbejde med at realisere første del af det fælles kystbeskyttelsesprojekt i den mest sårbare del af kommunen.” Han fortsætter:

”Jeg er også stolt over, at vores udviklingsplan og ideer om kystbeskyttelse værdsættes og kan inspirere andre. Der har været mange gode kræfter involveret i processen de senere år – både borgere, grundejere, foreninger, fagpersoner og lokalpolitikere. Det har båret frugt. Vi har i dag en visionær udviklingsplan for hele kommunens kyststrækning.”

Grundideen i udviklingsplanen er at bruge naturbaserede løsninger, som løbende vil kunne tilpasses det gradvist stigende havvand. Det er klimaforandringerne, som sætter sine spor med en fremtid med større risiko for stormfloder.

Landskabsdige

Den del af udviklingsplanen, som nu får økonomisk støtte via partnerskabet, omfatter et landskabsdige på kommunens sydvestlige strækning. Diget skal hindre vandet i at nå længere ind, skabe nye naturværdier som fx kalkoverdrev og samtidig kunne bruges rekreativt i forskelligt omfang. Det skal bevæge sig igennem landskaberne ved Sydvestpynten og Kongelunden, beskytte bebyggelserne og være trukket tilbage fra kysten, så denne sidste naturlige kyststrækning på Amager fortsat kan udvikle sig naturligt.

Borgmester Kenneth Gøtterup uddyber: ”Vi ønsker at opretholde de særlige kvaliteter, der kendetegner landskabet og det levede liv i den sydvestlige del af kommunen. Det rummer både store naturværdier og rekreative værdier samt naturbrug med både en uddannelses- og social vinkel. Et landskabsdige er dyrere i anlæg end et klassisk dige, men det kan omvendt understøtte og bidrage til de bynære natur- og rekreative kvaliteter.”

Forventningen er at næste år – 2023 – bruges til at finde den præcise udformning af landskabsdiget i dialog. Målet er, at projektet kan bygges i 2027.

To kommuner

Ud over Dragør Kommune er også Vejle Kommune tilgodeset med økonomisk støtte til at realisere planer med at beskytte mod stigende havvand. Vejle Kommune har ligesom Dragør Kommune inddraget både fagpersoner, borgere, lokale interessenter og lokalpolitikere i arbejdet med udviklingsplaner for kystbeskyttelse.

Tanken er, at de to kommuners projekter kan inspirere andre kommuner og byer til, hvordan vi både kan ruste os mod stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder – vel at mærke med naturen som aktiv medspiller.

Fakta

Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer – til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. Partnerskabet er en del af foreningen Realdanias samlede kampagne om Byer og havvandsstigninger og løber frem til 2022.

Se mere på Realdanias hjemmeside 

I Dragør Kommune er kyststrækningen delt op i flere delstrækninger. Det kan man læse mere om her på hjemmesiden

Udviklingsplan for "Morgendagens Dragør: Klimarobust kystkommune"