Skip navigationen

Udstilling og dialog om konkurrencen

Tre tværfaglige hold er kommet med deres bud på udviklingen af Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. Her på siden finder du bl.a. de tre forslag samt optagelser fra præsentationerne fra den 4. november 2020.

Det er endnu ikke besluttet, hvilket projekt eller hvilke elementer der skal arbejdes videre med. Aktuelt foregår en bedømmelse af forslagene, og vinderen, som skal arbejde videre med de bedste idéer, forventes offentliggjort i marts 2021.

De tre forslag og udstilling

Nederst på siden kan du finde plancher og hæfter i komprimeret form med forslag fra de tre tværfaglige hold. Plancherne er udstillet foran rådhuset

Tv-optagelse af præsentation

På Dragør Kommune-TV kan du se og høre, hvordan det lød, da de tre tværfaglige hold præsenterede deres forslag i Byrådssalen den 4. november. Bedømmelsesudvalg og Advisory Board lyttede med fra to andre lokaler, og et antal ambassadører fra grundejerforeningerne lyttede med hjemmefra via et link. Der var mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Konkurrenceforslag er udviklet med flere stemmer

Før konkurrencen i januar/februar 2020 blev borgernes viden og idéer indsamlet i en database og i et notat, som samler op på meninger og holdninger. Dette er viderebragt til de konkurrerende teams. Der blev afholdt 5 åbne borgersamlinger langs kysten i forbindelse med indsamlingen. Til møderne blev både det store projekt drøftet såvel som de lokale vinkler på kystens delstrækninger. Der var stort fremmøde til alle borgersamlingerne.

Under konkurrenceforløbet fra marts 2020 har der været afholdt 2 workshops, hvor ambassadører (grundejere) fra direkte berørte grundejerforeninger har deltaget sammen med rådgiverhold, bedømmelseskomite og Advisory board. Her er de første idéer fra tre rådgiverhold blevet drøftet. Til præsentationen den 4. november blev yderligere ambassadører fra alle grundejerforeninger inviteret.

Ved offentliggørelse af konkurrenceforslag fra 4.-17. november 2020 har borgerne haft mulighed for at kommentere på forslagene. Kommentarerne er viderebragt til bedømmelsesudvalget. Rådgiverholdene har også svaret på 3 spørgsmål, som gik igen hos borgerne.

Grundet COVID-19 har det været nødvendigt at foretage mindre ændringer i forhold til den oprindelige plan. Borgermødet den 9. november er derfor erstattet af en udendørs udstilling på Gl. Havn 12 den 6.-15. november samt en mulighed for at sende spørgsmål og kommentarer på mail.

De næste skridt

Flere møder med borgerne er under planlægning i 2021, når de bedste idéer fra konkurrencen skal videreudvikles i en udviklingsplan i 2021. Du kan læse om, hvorfor vi involverer borgerne tidligt og i stort omfang under Sådan involverer vi borgerne