Skip navigationen

Udstilling og dialog om konkurrencen

Tre tværfaglige hold er kommet med deres bud på udviklingen af Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. Her på siden finder du bl.a. de tre forslag samt optagelser fra præsentationerne fra den 4. november 2020.

Det er endnu ikke besluttet, hvilket projekt eller hvilke elementer der skal arbejdes videre med. Bedømmelsesudvalget vil gerne høre dine tanker om de tre forslag senest den 15. november 2020. Herefter går bedømmelsen i gang, og vinderen, som skal arbejde videre med de bedste idéer fra de tre forslag, forventes offentliggjort i marts 2021.

De tre forslag og udstilling

Nederst på siden kan du finde plancher og hæfter i komprimeret form med forslag fra de tre tværfaglige hold. Plancherne vil også være udstillet på Dragør Gl. Havn 12 fra den 6.-15. november. Derefter bliver plancherne udstillet foran Rådhuset. Derudover kan du finde de plancher, som introducerer udstillingen.

Tv-optagelse af præsentation

På Dragør Kommune-TV kan du se og høre, hvordan det lød, da de tre tværfaglige hold præsenterede deres forslag i Byrådssalen den 4. november. Bedømmelsesudvalg og Advisory Board lyttede med fra to andre lokaler, og et antal ambassadører fra grundejerforeningerne lyttede med hjemmefra via et link. Der var mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Din mulighed for at kommentere forslagene

Dragør Kommune lægger stor vægt på dialogen med borgere og andre interessenter om kystbeskyttelsesprojektet. Din stemme er stadig vigtig!

Bedømmelsesudvalget vil gerne høre dine tanker om de tre forslag. Du kan bidrage med dine overvejelser ved at sende en mail til post@backscatter.dk senest den 15. november 2020. Bedømmelsesudvalget vil blive præsenteret for borgernes tanker og overvejelser, inden de vælger, hvilke elementer, der skal arbejdes videre med.

Derudover vil du kunne stille afklarende spørgsmål til forslagene via live chat på facebooksiden Diger i Dragør i tidsrummet mandag den 9. november kl. 16-18, hvor forvaltningen vil sidde klar ved tasterne til at svare. Endelig vil de oftest stillede spørgsmål blive fremlagt de tre tværfaglige hold, og svarene vil blive publiceret her på siden og forventes publiceret ultimo november.

Konkurrenceforslag er udviklet med flere stemmer

Før konkurrencen blev de tre tværfaglige hold præsenteret for borgernes tanker og idéer, som blev indsamlet i februar 2020. Under selve konkurrenceforløbet har der været afholdt 2 workshops, hvor ambassadører (grundejere) fra direkte berørte grundejerforeninger har deltaget sammen med rådgiverhold, bedømmelseskomite og Advisory board. Her er de første idéer fra tre rådgiverhold blevet drøftet. Til præsentationen den 4. november blev yderligere ambassadører fra alle grundejerforeninger inviteret.

Grundet COVID-19 har det været nødvendigt at foretage mindre ændringer i forhold til den oprindelige plan. Borgermødet den 9. november er derfor erstattet af en udendørs udstilling på Gl. Havn 12 den 6.-15. november samt en mulighed for at sende spørgsmål og kommentarer til post@backscatter.dk. Der planlægges flere møder med borgerne, når de bedste idéer skal videreudvikles i en udviklingsplan i 2021.