Skip navigationen

Nye uderum til undervisning og leg

De nye uderum skal understøtte en moderne undervisning, der inddrager bynaturen og byrummene. Børn, lærere, pædagoger og byens borgere glæde sig til at bruge de nye uderum, som forventes at stå færdige ved udgangen af 2018. Her kan du følge med i projektet.

En moderne tilgang til leg og læring

De nye uderum skal understøtte en moderne undervisning, der inddrager bynaturen og byrummene. De indeholder derfor mere ny bynatur, som skal understøtte børnenes kreativitet og nysgerrighed. I de nye åbne skolegårde kommer der ikke så mange nye faste redskaber som for eksempel gynger og vipper, som man så i tidligere skolegårde. Der er i stedet tænkt på at skabe steder til leg og læring. Ambitionen har været at gøre skolegårdene til rum, hvor det er muligt at lave anderledes læringsaktiviteter, end det er muligt i klasselokalerne.

Det videre forløb

Projektet ’De åbne skolegårde’ har været i høring hos skolebestyrelserne og Hollænderhallens brugerbestyrelse, og der er afgivet høringsvar. Projektet bliver nu yderligere detaljeret og sendes i udbud til sommer. Herefter er det planen, at første spastik tages i slutningen af 2017, og at uderummene på alle tre skolematrikler står færdige ved udløbet af 2018.

Status

 Her kan du se proces- og tidsplan for projektet.

Politisk behandling

Projektet blev behandlet på et kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 30. marts 2017

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk