Skip navigationen

Renovering af Hollænderhallen

I budget 2016-2019 er der afsat midler til renovering af Hollænderhallen over de næste 3 år

Foto af Hollænderhallen

Renovering i 3 etaper

Over de næste 3 år skal der ske en gennemgribende renovering af Hollænderhallens facader samt indvendige overflader i idrætshallen og cafe området. Projektet er delt op i 3 etaper.

Etape 1 – Efterisolering af idrætshallens facader

Etape 1 omfatter idrætshallens facader.

Alle hallens facader efterisoleres med stenuld som afsluttes med puds. De lette facadeplader under taget mod øst og vest udskiftes til sandwichelementer i aluminium med en kerne af stenuld. Mod nord indbygges der et vinduesbånd under taget for at skabe et naturligt lys inde i hallen. Loftet ved vinduespartiet ombygges og der monteres solafskærmning som kan styres inde fra hallen.

På facaden mod syd monteres der en perforeret facadeskærm i aluminium med et motiv af et fly.

Projektet er under udførelse og forventes afsluttet til efteråret 2017.

Etape 2 – Udskiftning af vinduer og døre samt reparation af facader

Etape 2 omfatter de omkringliggende lave bygninger samt mellembygningen som huser biblioteket, fitness og mødelokaler.

Alle facader afrenses, pudsrepareres og males. Eksisterende vinduer og døre udskiftes til nye energirigtige vinduer og døre i træ/alu. Tagudhæng på de lave bygninger fjernes og der etableres nye synlige tagrender og nedlød.

På mellembygningen demonteres den skråstillede solafskærmningen til ny lodret solafskærmning. I biblioteket mod øst monteres der vinduer til gulv.

Projektet er under udarbejdelse og udførelsen forventes at starte op til efteråret 2017.

Etape 3 – Idrætshallen indvendige overflader

Etape 3 omfatter idrætshallens indvendige vægoverflader, samt vægge, gulve og lofter i cafeområdet og gangen ned langs hallen mod øst.

Administrationen har fået udarbejdet et skifteforslag. I skitseforslaget åbnes der op med store vinduespartier ind til idrætshallen fra gangen mod øst og cafeområdet og der monteres ovenlysvinduer i gangen mod øst. Dette gøres for at skabe en sammenhæng mellem indgangspartiet og idrætshallen samt sikre mere naturligt dagslys i områderne.

I skitseprojektet er der endvidere medtaget renovering af idrætshallens vægoverflader samt indbygning af en klatrevæg. 

Hollænderhallen brugerråd samt andre interessenter vil blive inddraget i projektet og vil have mulighed for at komme med deres input inden endelig projektering.

Projektet forventes udført i 2019.

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk