Skip navigationen

Analyse af moderniseringsbehov på Dragør Skole

Kommunalbestyrelsen har ønsket at få udarbejdet en analyse af behovet for modernisering af Dragør skole. Denne Analyse er udarbejdet af Arkitektfirmaet Arkitema og indgår også i arbejdet med volumenstudiet af et muligt 9.spor.

Dragør Skole vist på et kort over Dragør kommune

Modernisering af Dragør skole? 

I analysen er der udarbejdet en tilstandsvurdering af skolens bygninger både inde og ude, og skolen har behov for renovering på udvalgte områder.

Analysen  indgår også i de igangværende volumenstudier for et evt. 9. skolespor  i Dragør Kommune med henblik på, at analysen fremlægges som en del af volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af efteråret 2018. 

 

Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.