Skip navigationen

Udvikling af Dragør Havn

Udvikling af Dragør havn skal understøtte fremtidens havneliv i respekt for Dragørs eksisterende historiske og nutidige havnemiljø.

Visualiseringen viser de to byggefelter på Dragør Havn. Visualiseringen viser at bygningerne fra færgetiden langs parkeringspladsen rives ned - dels for at sikre udsigten over havet fra byen og dels for at sikre nye investeringer på havnen.

Helhedsplanlægning

Kommunen arbejder efter en vedtaget helhedsplan. I planen er der udlagt to byggefelter på havnen til havnerelaterede erhverv, publikumsnære faciliteter og en mindre del til øvrigt erhverv. Helhedsplanen skal sikre udsigten inde fra byen over havnen til Øresund og omvendt. Hensigten er, at havnen i fremtiden skal udvikles harmonisk, både hvad angår nye bygninger og anlæg. Man kan sige, at havnens fremtidige byggeskik skal respektere ”stedets ånd”, samtidig med at nye tilføjelser skal udtrykke deres tid, og gerne må overraske.

To byggefelter

Det vestlige byggefelt på havnen rummer ca. 3.400 m² byggeareal. Området omkranser den nuværende skurby og de røde bygninger med røgeri, café og toiletter/bad. Disse områder forbliver uberørte. Bygningerne fra færgetiden, herunder det eksisterende havnekontor samt Café Espersen, bliver nedrevet og en ny placering skal findes.
Det østlige byggefelt rummer ca. 4.000 m² byggeareal. Området er primært udlagt til havnerelaterede formål, som kræver mere plads. Området er pt. lejet ud til opførelse af et nyt bådeværft mod syd og til en ny Café Espersen mod nord.

Havnens helhedsplanlægning.  

 

Aktuelle projekter og deres politiske behandling

Der sker løbende politiske behandlinger af sager med relation til havnen. Herunder er aktuelle kommende eller udførte anlægsprojekter kort beskrevet.

Nyt vækstmiljø i ´Ny skurby´

Kommunalbestyrelsen besluttede 1.juni 2017 at pege på en fremtidig lejer af et areal udenfor eksisterende skurby. Den fremtidige lejer skal udvikle arealet til en ´Ny skurby´ Den ny skurby skal være rammen for et vækstmiljø for mindre virksomheder i Dragør Kommune. Den fremtidige lejer skal både stå for opførelsen og placering af skure samt administrere området med de fremtidige lejer af skurene. 

Kommunen forventer at underskrive kontrakten med lejer i efteråret 2017 med henblik på at lejer kan etablere og åbne den ny skurby i sommeren 2018.

Læs mere i referatet fra mødet i Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

 

Nye bådepladser og bølgedæmpende flydebro

I januar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at frigive midler til etablering af nye bådepladser samt en bølgedæmpede flydebro.

Der etableres nye bådepladser på Lodsmolen og ved flydebroen i det gamle færgeleje. Håndtering af både som skal i vandet eller op flyttes fra den gamle havn ved Cafe Espersen til færgehavnen.

Flydebroen bliver etableret ud fra midtermolen i den gamle færgehavn og bliver ca. 35 meter lang. Den bliver udført med anker i den ene ende, så det stadigt er muligt at få besøg af større skibe i havnen.

Flydebroen forventes udført i efteråret 2017.

Læs mere i referatet fra mødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017

Renoverede gæstetoiletter

Toiletter og baderum på Gl. Havn, som primært benyttes af sejlere og gæstesejler, er blevet renoveret og stod klar til sejlersæsonen for 2017.

Faciliteterne fremstod slidte og i deres oprindelige stand. Samtidig var der et øget behov for flere toiletter og bade.

Toiletterne er blevet totalrenoveret og den eksisterende indretning ændret. Dette har medført at der er kommet et ekstra bad og toilet på dametoilettet samt et ekstra bad på herretoilettet. Alle overflader er blevet renoveret og al sanitet og tilbehør udskiftet så toiletter og baderum i dag fremstår tidssvarende.

Læs mere i referatet fra mødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

 

Byggemodning af østligt byggefelt

Der er gennemført byggemodning af det østlige byggefelt så grunden er klar til at blive bebygget. I samme forbindelse er der udført tilslutning til tømmestation for spildevand fra både samt klargjort til etablering af vaskeplads i forbindelse med bådhåndteringen.

Læs mere i referatet fra mødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

10 mio. kr. til udvikling af Dragør Havn

Der er i alt afsat 10 mio. kr. til udvikling af Dragør Havn. Det omhandler bland andet:

  • Flere bådepladser
  • Grejbokse i ny og gammel havn
  • Vaskepladser
  • Byggemodning
  • Nedrivning af eksisterende bygninger
  • Nyt havnekontor, værksted og mastehus
  • Renovering af toiletter og baderum

Læs mere i referatet fra mødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.