Skip navigationen

Dragør Kommunes markedsføringspulje

Markedsføringspuljen kan søges til projekter og arrangementer, der markedsfører Dragør.

Foto fra Dragør Havn

Formålet med markedsføringspuljen

Formålet med puljen er at synliggøre og markedsføre kommunen. Puljen skal sikre, at Dragør til stadighed er et interessant besøgsmål for turister.

Hvem kan søge?

Både enkeltpersoner og foreninger kan ansøge om tilskud til projekter og arrangementer.

Ansøgningen skal indeholde

  • Oplysninger om det projekt, der søges midler til
  • Overvejelser om hvordan projektet kan bidrage til markedsføringen af Dragør
  • Oplysninger om hvor mange midler, der ansøges om
  • Oplysninger om hvilke udgiftsposter disse midler skal dække

Der er 70.000 kr. i puljen

Der er i alt 70.000 kr. i markedsføringspuljen.

Der er ingen faste deadlines for ansøgninger. Du kan løbende ansøge om midler fra puljen.

Ansøgningen skal sendes elektronisk

Ansøgningen skal sendes elektronisk med digital post eller på mail til: erhverv@dragoer.dk.

Kontakt

Erhverv og turisme

Claus Rex er kommunens erhvervs- og turismechef.

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Erhverv og turisme
erhverv@dragoer.dk