Skip navigationen

Dragør Kommunes markedsføringspulje

Markedsføringspuljen kan søges til projekter og arrangementer, der markedsfører Dragør.

Foto fra Dragør Havn

Formålet med markedsføringspuljen

Formålet med puljen er at synliggøre og markedsføre aktiviteter i Dragør Kommune. Puljen skal primært sikre, at kendskabet til Dragør uden for kommunen øges.

Hvem kan søge?

Både enkeltpersoner og foreninger kan ansøge om tilskud til markedsføring af projekter og arrangementer.

Der gives ikke tilskud til aktiviteter. Ansøgninger støtte til dette kan ske til Dragør Kommunes event- og kulturpulje.

Ansøgningen skal indeholde

  • Oplysninger om det projekt, der søges midler til
  • Overvejelser om hvordan projektet kan bidrage til markedsføringen af Dragør
  • Oplysninger om hvor mange midler, der ansøges om
  • Oplysninger om hvilke udgiftsposter disse midler skal dække
  • Oplysninger om, hvilke typer markedsføring, der ønskes gennemført

 Kriterier for uddeling

  • Der kan kun tildeles støtte til arrangementer, som endnu ikke er afholdt
  • Markedsføringen skal nå målgrupper uden for Dragør
  • Der kan tildeles støtte til markedsføring af arrangementer, som er til gavn for en bred målgruppe
  • Udbetaling af støtte sker efter indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter

Der er 70.000 kr. i puljen

Der er i alt 70.000 kr. i markedsføringspuljen.

Der er ingen faste deadlines for ansøgninger, og du kan løbende ansøge om midler fra puljen.

Ansøgningen vil blive forelagt By-, Erhvervs- og Planudvalget på det førstkommende møde efter vi har modtaget ansøgningen.

Ansøgningen skal sendes elektronisk

Ansøgningen skal sendes elektronisk med digital post eller på mail til: erhverv@dragoer.dk.

Kontakt