Skip navigationen

Dragør Kommunes pulje til arrangementer i forbindelse med 500-årsjubilæet

Puljen kan søges til aktiviteter og arrangementer i forbindelse med 500-årsjubilæet

Formålet med puljen

I 2021 kan Dragør Kommune fejre 500-året for den hollandske indvandring til Store Magleby. Formålet med fejringen bliver at styrke fællesskabsfølelsen, og sikre grobund for aktive medborgere, som involverer sig i lokalmiljøet og organisere sig i frivillige foreninger til glæde for almenvældet.

Hvis du som forening eller anden aktør ønsker at lave et arrangement, eller har et nuværende arrangement der kan komme ind under en "orange paraply", og dermed få en relation til Holland - har i mulighed for at søge midler til at afholde arrangementet.

Hvem kan søge?

Alle med ideer til kulturelle aktiviteter eller arrangementer i Dragør Kommune kan søge om støtte.

Krav til ansøgningen

  • Tilbuddet skal være åbent for alle
  • Det skal foregå i Dragør Kommune 
  • Det må ikke være et kommercielt arrangement

Puljen støtter ikke

  • Lukkede aktiviteter der eksempelvis kræver medlemskab
  • Lønudgifter til administration
  • Drifts- og anlægsudgifter
  • Rejser og ophold

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist til puljen er den 1. februar og 1. maj. Ansøgningerne bliver efterfølgende behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møder i marts og juni.

Udbetaling af støtte

Såfremt ansøgningen kan imødekommes, udbetales støtten umiddelbart efter, at endeligt tilsagn er givet. Hertil skal bruges SE eller CVR nummer, hvis ansøger har et sådant eller kontonummer, hvortil et eventuelt tilskud skal udbetales.

Efter afholdt arrangement

Efter endt arrangement indsender ansøger et regnskab med bilag til Skole- og Kulturforvaltningen. Hvis arrangementet aflyses skal hele tilskuddet tilbagebetales. Hvis udgifterne er mindre end først antaget, skal en andel af tilskuddet tilbagebetales.

Kontakt

Kultur og Fritid

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Kultur og Fritidsafdelingen)

Du kan også sende en mail til Kultur og Fritidsafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.