Skip navigationen

Dragør Kommunes Kultur- og Eventpulje

Kultur- og Eventpuljen kan søges til projekter og arrangementer til gavn og glæde for Dragørs borgere.

Formålet med Kultur- og Eventpuljen

Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at skabe mulighed for nye kulturelle initiativer og arrangementer i Dragør til glæde for borgerne i Dragør.

Hvad gives der støtte til?

Der gives støtte til lokalt arrangerede og offentlige tilgængelige kulturelle arrangementer og aktiviteter. Der kan også gives støtte til arrangementer som har kunstnere uden fra kommunen, hvis arrangementet stimulerer det lokale kulturlivet eller giver borgere mulighed for kunstneriske oplevelser i lokalmiljøet. 

Der tilstræbes en spredning på aktiviteter og arrangører.

Hvem kan søge?

Både enkeltpersoner og foreninger kan søge tilskud fra Kultur- og Eventpuljen.

Hvordan søger jeg?

Du sender en mail til kulturogfritid@dragoer.dk hvor dit/jeres projekt beskrives samt hvad I søger støtte til. 

I ansøgningen lægges der vægt på:

 • Er der tale om et samarbejde mellem flere, institutioner, kirker, foreninger m.v.
 • Hvor mange er involveret i projektet
 • Hvor mange får glæde af projektet
 • Er det et arrangement, der vil placere Dragør på det kulturelle Københavnskort
 • Er det et projekt, der har brug for igangsætterstøtte, som så senere må klare sig selv
 • Har Dragørs borgere kun indirekte fornøjelse af, at projektet støttes
 • Er der en skjult forhøjet billetpris
 • Vil projektet ikke blive realiseret uden støtte
 • Er det vigtigt for projektet, at der er kommunal vilje til at støtte projektet for at få evt. fondsstøtte
 • Er projektet til glæde for den ansøgende institution alene og kun for en lukket kreds
 • At der fremsendes et budget.  

 Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist er den 1. februar, 1. maj og 1. august, og vil blive behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møder i marts, juni og september.

Ansøgningen skal indsendes, inden aktiviteten afvikles. Tilskud kan ikke ydes med tilbagevirkende kraft

Ansøgningen skal sendes til kulturogfritid@dragoer.dk

Efter endt arrangement

Efter endt arrangement skal der indsendes et regnskab med bilag til Skole- og Kulturforvaltningen som dokumentere de afholdte udgifter.

Der henholdes til, at hvis arrangementet aflyses skal tilskuddet tilbagebetales. Ligeledes hvis udgifterne er mindre end først antaget, skal en andel af tilskuddet tilbagebetales.

Kontakt

Kultur og Fritid

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Kultur og Fritidsafdelingen)

Du kan også sende en mail til Kultur og Fritidsafdelingen
kulturogfritid@dragoer.dk