Skip navigationen

Dragør Kommunes Initiativpris

Prisen gives til en initiativrig borger, virksomhed, institution eller forening i Dragør Kommune, der har ydet en særligt bemærkelsesværdig indsats for at fastholde og styrke fællesskabet i Dragør Kommune til gavn for kommunens borgere.

Overrækkelse

Initiativprisen er på 25.000 kr. og uddeles én gang årligt. Prisen overrækkes af borgmesteren sammen med en repræsentant for den aktuelle sponsor af prisen.

Prismodtageren

Prisen gives til en initiativrig borger, virksomhed, institution eller forening i Dragør Kommune, der har ydet en særligt bemærkelsesværdig indsats for at fastholde og styrke fællesskabet i Dragør Kommune til gavn for byens borgere. 

Bedømmelsesudvalget for Dragør Kommunes Initiativpris

Bedømmelsesudvalget udpeges for 3 år ad gangen og består af følgende: 

  • Borgmester (formand for bedømmelsesudvalget)
  • Kulturchefen (sekretær for bedømmelsesudvalget)
  • Formanden for folkeoplysningsudvalget
  • Repræsentant for den til enhver tid sponserende virksomhed

Indstillingsberettigede

På baggrund af kommunens forudgående annoncering indhenter bedømmelsesudvalget forslaget til årets prismodtager. Enhver borger, gruppe, forening, institution eller organisation, som er hjemmehørende i kommunen, kan fremsende én motiveret indstilling.

For Initiativprisen 2021 sendes indstillingen senest den 11. august 2021 til kulturogfritid@dragoer.dk eller afleveres som brevpost til rådhusets postkasse på adressen Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Bedømmelsesudvalget behøver ikke nødvendigvis at følge de indsendte forslag.

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.