Skip navigationen

Fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg

Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond udlodder midler til almennyttige formål til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune.

Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond

Du kan søge Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond om midler til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune.

Fondens formål

Fonden udlodder midler til almennyttige formål til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune. Ansøgninger om støtte til enkeltpersoner kan desværre ikke imødekommes, da de falder uden for legatets formål.

Beløbsramme

Beløbsrammen kan variere fra år til år. I 2020 er der ca. 100.000 kr. til uddeling.

Begrundet ansøgning

Begrundet og udspecificeret ansøgning med præcis angivelse af formål og udgift skal være bestyrelsen i hænde på et fastsat tidspunkt om efteråret. Tidspunktet offentliggøres i lokalpressen og på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen i 2020 er torsdag den 29. oktober 2020 kl. 08.00. Legatet forventes uddelt ved møde i fondsbestyrelsen i november 2020.

Ansøgningen sendes

Kontakt

Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.