Skip navigationen

Fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg

Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond udlodder midler til almennyttige formål til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune.

Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond

Du kan søge Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond om midler til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune.

Fondens formål

Fonden udlodder midler til almennyttige formål til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune. Ansøgninger om støtte til enkeltpersoner kan desværre ikke imødekommes, da de falder uden for legatets formål.

Beløbsramme

Beløbsrammen kan variere fra år til år. Se opslag i lokalpressen og på hjemmesiden.

Begrundet ansøgning

Begrundet og udspecificeret ansøgning med præcis angivelse af formål og udgift skal være bestyrelsen i hænde på et fastsat tidspunkt om efteråret. Tidspunktet offentliggøres i lokalpressen og på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen i 2017 er tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 10.00. Legatet forventes uddelt ved møde i fondsbestyrelsen medio november.

Ansøgningen sendes

  • på mail til SBK@dragoer.dk

  • eller med post til:
    Dragør Kommune
    Sundhed og omsorg, Att. Helle Pihl
    Kirkevej 7
    2791 Dragør
Kontakt

Sundhed og Omsorg

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Sundhed og Omsorg
sundhedogomsorg@dragoer.dk