Skip navigationen

Legat til støtte for ældre invalide borgere

Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat kan søges om støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør.

Formål

Legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre (der er fyldt 60 år) eller invalide borgere i Dragør Kommune.

Ansøgninger om støtte til enkeltpersoner kan desværre ikke imødekommes, da de falder uden for legatets formål.

Beløbsramme

Beløbet kan variere fra år til år. Se opslag i lokalpresse og på hjemmesiden.

Begrundet ansøgning

Begrundet og udspecificeret ansøgning med præcis angivelse af formål og udgift, samt hvor mange borgere der vil få glæde af legatportionen, skal være Social- Børn- og Kulturudvalget i hænde på en fastsat dato. Se opslag i lokalpressen og på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist 2017

Ansøgningsfristen i 2017 er tirsdag den 31.10.2017 kl. 10.00. Legatet forventes at blive uddelt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30.11.2017.

Ansøgning sendes

  • på mail til SBK@dragoer.dk

  • eller med post til:
    Dragør Kommune
    Sundhed og omsorg, Att. Helle Pihl
    Kirkevej 7
    2791 Dragør
Kontakt

Sundhed og Omsorg

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Sundhed og Omsorg
sbk@dragoer.dk