Skip navigationen

Legat til støtte for ældre og invalide borgere

Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat kan søges om støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør.

Formål

Legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre (der er fyldt 60 år) eller invalide borgere i Dragør Kommune.

Ansøgninger om støtte til enkeltpersoner kan desværre ikke imødekommes, da de falder uden for legatets formål.

Beløbsramme

Beløbet kan variere fra år til år. I 2021 er der ca. 29.000 kr. til uddeling.

Begrundet ansøgning

Begrundet og udspecificeret ansøgning med præcis angivelse af formål og udgift, samt hvor mange borgere der vil få glæde af legatportionen, skal være Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i hænde på en fastsat dato. Se opslag i lokalpressen og på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen i 2021 er onsdag den 29. september 2021 kl. 08.00. Legatet forventes at blive uddelt på Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 1. november 2021.

Ansøgning sendes med sikker post til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering.

 

Kontakt

Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.