Skip navigationen

Nøgletal

De Kommunale Nøgletal er et webbaseret værktøj, som giver mulighed for at sammenligne kommunernes økonomi, serviceniveau og baggrundsoplysninger om demografi med videre over tid og på tværs af kommuner.

Nøgletal

Med Indenrigs- og Socialministeriets kommunale nøgletal får du adgang til en lang række nøgletal og oplysninger om Dragør Kommune. Du kan sammenligne med landets øvrige kommuner.

Kontakt

Økonomi og Indkøb

Du kan sende en sikker mail til Økonomi og Indkøb
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.