Skip navigationen

Fast udlån af idrætsfaciliteter

Her kan du læse om mulighederne for at låne idrætsfaciliteter i Dragør Kommune

Ansøgning om fast udlån af idrætsfaciliteter


Den 18. marts 2022 er ansøgningsfristen for tider til alle haller og sale i Dragør kommune.

Grundet ønske om, at revidere Dragør Kommunes fordelingsprincipper, vil dette års tildeling af tider kun være gældende for en sæson (d. 1. september 2020 – 30. april 2021) Dette er gældende for alle områder.

Sale og lokaler der kan ansøges om er

 • Hollænderhallens idrætshal
 • Dragør Svømmehal
 • Hollænderhallens svømmehal
 • Kongelundshallen
 • Pusterummet
 • Dansesalen
 • Glassalen
 • Skolerne (gymnastiksale efter skolebrug)**
 • Fodboldbaner*
 • Øvrige lokaler

  * sæsonen fraviger den faste sæson.
  ** enkeludlån rettes direkte til skolen.

Vigtig information

Ansøgningen skal ske via Hollænderhallens hjemmeside www.hollaenderhallen.dk

Alle ansøgninger skal indeholde klubbens/foreningens nyeste medlemstal.

For at ansøgninger skal kunne komme i betragtning, skal alle klub-oplysninger være udfyldt og oplyst.

Da skemalægningen på skolerne ikke er tilendebragt før medio juni, må det forventes, at den endelige fordelingsplan for skolernes sale først kan udmeldes til klubberne i juli/august.

Ansøgning

Formular til udlejning af idrætsfaciliteter


Kontakt

Spørgsmål til ansøgningen eller lign. kan ske via hollaenderhallen@dragoer.dk

Eller på telefonnummer: 32 89 04 50

Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en sikker mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.