Skip navigationen

Lån lokaler og udstyr til arrangementer

Her kan du læse om mulighederne for at låne lokaler og udstyr.

I Dragør ser vi positivt på at udlåne kommunes lokaler og udstyr til aktive borgere.

I udgangspunktet må alle kommunale lokaler og faciliteter lånes ud. Der er dog en række praktiske og juridiske hensyn der skal tages ved det enkelte udlån, derfor er det op til den enkelte leder af faciliteten, at vurdere om det kan lade sig gøre.

Retningslinjer for udlån

Principielt kan der lånes ud til alle lovlige frivillige arrangementer, som er stablet på benene af borgere og foreninger. Det er dog et vilkår, at arrangementet skal være åbent for en bredere kreds af borgere, og at det lånte lokale eller udstyr er egnet til formålet, samt at naboer og andre brugere ikke bliver generet. 

Med ”åbent for en bredere kreds” menes, at der f.eks. ikke må ske udlån til rent private formål så som fødselsdagsfester, bryllupper, konfirmationer og lignende.

Der må som udgangspunkt ikke ske udlån til formål hvor hovedsigtet er at skabe et overskud som går til enkeltpersoner eller virksomheder. Ingen enkeltpersoner eller virksomheder må have en indtægt på arrangementerne.

Hvis der opkræves betaling for deltagelse i arrangementet må det alene være til dækning af de faktiske omkostninger ved arrangementet med mindre et evt. overskud går til formål hvor en bredere kreds får gavn af overskuddet, eller overskuddet går til et formål med et socialt sigte.

 

Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en sikker mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.