Skip navigationen

Aktivitetstilskud

Her kan du læse om reglerne for at søge aktivitetstilskud som godkendt folkeoplysende forening.

Dragør Kommune yder tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Aktivitetstilskud gives til alle aktive medlemmer under 25 år og skal bruges til:

  1. Medlemmer under 25 år
  2. Tilskud til lejre og ture
  3. Tilskud til transport
  4. Tilskud til træner og instruktører

Ansøgning

Ansøgning om aktivitetstilskud indsendes inden den 1. april. 

Ansøgningen sendes til kulturogfritid@dragoer.dk 

Ansøgningen sker ved indsendelse af foreningens godkendte tilskudsregnskab for det foregående år med oplysninger om medlemstal og indbetalt kontingent for unge under 25 år, hele bestyrelsens underskrift og revisionspåtegning samt oplysninger om foreningens bestyrelse. 

OBS Grundet den særlige situation i foråret 2020, hvor foreninger ikke i samme omfang har mulighed for at mødes og underskrive dokumenter af hensyn til minimere smitterisiko af coronavirus, der kan underskrevne dokumenter eftersendes indtil den 1. maj. Med andre ord er ansøgning om aktivitetstilskud fortsat den 1. april, men dokumenter der kræver underskrift kan eftersendes.

Blanketter som skal udfyldes

Blanketter som kan udfyldes eller erstattes af foreningens regnskab

(hvis specifikationen fremgår af dette)

Det kan dreje sig om udgifter til lejre, ture, trænerudgifter og transportudgifter

Regler og beregningsgrundlag

Her kan du få et samlet overblik over regler for de forskellige tilskud

Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 

Kontakt

Kultur og Fritid

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Kultur og Fritidsafdelingen)

Du kan også sende en mail til Kultur og Fritidsafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.