Skip navigationen

Lokaletilskud

Her kan du læse om reglerne for at søge lokaletilskud som en godkendt folkeoplysende forening.

Dragør Kommune yder lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Lokaletilskud ydes med 65 % af de afholdte driftsudgifter.

Ansøgning

Ansøgning om lokaletilskud indsendes inde den 1. december.

Ansøgningen sendes til kulturogfritid@dragoer.dk 

Ansøgningen sker ved indsendelse af kommunens ansøgningsskema, hvor der vedlægges dokumentation for udgifter og indtægter for indeværende år. Der skal oplyses, hvor mange aktivitetstimer der har været i egne samt lejede lokaler. 

Du kan finde kommunens ansøgningsskema her

 

Du kan læse mere om reglerne for lokaletilskud og krav til dokumentation og regnskabsaflæggelse her.

Kontakt

Kultur og Fritid

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Kultur og Fritidsafdelingen)

Du kan også sende en mail til Kultur og Fritidsafdelingen
kulturogfritid@dragoer.dk