Skip navigationen

Lokaletilskud

Her kan du læse om reglerne for at søge lokaletilskud som en godkendt folkeoplysende forening.

Dragør Kommune yder lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Lokaletilskud ydes med 65 % af de afholdte driftsudgifter.

Ansøgning

Ansøgning om lokaletilskud indsendes inden 1.december 2021

Regler og beregningsgrundlag

Her kan du få et samlet overblik over regler for de forskellige tilskud

Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Ansøg om lokaletilskud udbetalt aconto hvert kvartal

Det er muligt for foreninger at ansøge om, at lokaletilskuddet udbetales aconto hvert kvartal.

Ønsker foreningen dette, skal der ansøges om det senest den 1. januar i det pågældende år.

 

Til grundlag for beregning af aconto tilskuddet anvendes de faktiske afholdte driftsudgifter i det foregående år. 

Den 1. december 2021 skal foreningen indsende deres faktiske afholdte driftsudgifter, og der beregnes om foreningen har lokaletilskud til gode eller har fået udbetalt for meget udbetalt, som skal tilbagebetales.