Skip navigationen

Medlemstilskud

Her kan du læse om reglerne for at søge medlemstilskud som godkendt folkeoplysende forening.

Ansøgning i 2022

 

Dragør Kommune yder tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Medlemstilskuddet gives til alle aktive medlemmer under 25 år pr. 31. december i det foregående regnskabsår. 

Ansøgning

Ansøgning om medlemstilskud indsendes inden den 1. april

Regler og beregningsgrundlag

Her kan du få et samlet overblik over regler for de forskellige tilskud.

Læs kommunens regler for tilskud her