Skip navigationen

Tilskud til særlige formål/træneruddannelse

Her kan du læse om muligheden for at søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til særlige formål og/eller træneruddannelse, som godkendt folkeoplysende forening.

Tilskud til særlige formål

Foreninger har her muligheden for at ansøge om tilskud til større materielanskaffelser, større reparationsudgifter, inventar til foreningens lokaler, maskiner, redskaber og udstyr til brug for foreningens aktiviteter.
Der gives ikke tilskud til Pc’er, digitalt kamera, kopimaskine, forbrugsmaterialer og adm. omkostninger.

Foreningen skal medfinansiere mindst 25 %. Dokumentation for indhentede tilbud eller allerede afholdte udgifter skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgning

Ansøgningsfrist for tilskud til særlige formål er den 1. april, 1. september og 15. november, hvor Folkeoplysningsudvalget herefter behandler indkomne ansøgninger på det førstkommende møde. 

Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse

Foreninger har her muligheden for at søge om tilskud til afholdte udgifter for leder-/træner-/instruktøruddannelse.

Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift, dog maks 2.800 pr. kursus/person.

Rejseudgifter refunderes med 100 % af billigste offentlige befordring.  

Ansøgning 

Ansøgningsfrist er den 1. april, 1. september og 15. november, hvor Folkeoplysningsudvalget herefter behandler indkomne ansøgninger på det førstkommende møde.

Dokumentation for kursusudgifter skal vedlægges ansøgningen.

Regler og beregningsgrundlag

Begge typer tilskud gives dog kun i det omfang den afsatte pulje rækker.

Her kan du få et samlet overblik over regler for de forskellige tilskud.

Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven