Skip navigationen

Tilskud til særlige formål/træneruddannelse

Her kan du læse om muligheden for at søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til særlige formål og/eller træneruddannelse, som godkendt folkeoplysende forening.

Tilskud til særlige formål

Foreninger har her muligheden for at ansøge om tilskud til fx større materiale anskaffelser, reparationer m.m.

Foreningen skal medfinansiere mindst 25 %. Dokumentation for indhentede tilbud eller allerede afholdte udgifter skal vedlægges ansøgningen.

 

Ansøgningsfrist for tilskud til særlige formål er den 1. april, 1. september og 15. november, hvor Folkeoplysningsudvalget herefter behandler indkomne ansøgninger på det førstkommende møde.

Ansøgningen skal sendes til kulturogfritid@dragoer.dk 

Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse

Foreninger har her muligheden for at søge om tilskud til afholdte udgifter for leder-/træner-/instruktøruddannelse. Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift, dog maks 2.800 pr. kursus/person.

Rejseudgifter refunderes med 100 % af billigste offentlige befordring. 

Begge type tilskud gives dog kun i det omfang den afsatte pulje rækker. 

 

Ansøgningsfrist  er den 1. april, 1. september og 15. november, hvor Folkeoplysningsudvalget herefter behandler indkomne ansøgninger på det førstkommende møde.

Dokumentation for kursusudgifter skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgningen sendes til kulturogfritid@dragoer.dk 

 

For yderligere information om regler og beregningsgrundlag for de forskellige tilskud, se her.

Kontakt

Kultur og Fritid

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Kultur og Fritidsafdelingen)

Du kan også sende en mail til Kultur og Fritidsafdelingen
kulturogfritid@dragoer.dk