Skip navigationen

Tilskud til voksenundervisning

Her kan du læse om reglerne for at ansøge om tilskud til voksenundervisning som godkendt folkeoplysende forening der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Godkendt folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning, har mulighed for at få tilskud. Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen jf. folkeoplysningslovens kapitel 4, samt tilskud til lokaler, eller anvises offentlige lokaler.

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indsendes senest den 1. oktober året før.

Afregning af tilskud

Senest den 1. april indsender den enkelte voksenundervisningsforening regnskabsoplysninger for det seneste kalenderår på lokale regnskabsskemaer samt erklæring om indhentet børneattest til kulturogfritid@dragoer.dk.

- Regnskabsskema for tilskud til voksenundervisning (excel)

- Erklæring om indhentet børneattest