Skip navigationen

Start en forening

Her kan du læse om, hvordan man opretter en forening og får den godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Start en forening

Ønsker du/I at oprette en forening og få den godkendt som en folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven, skal du/I indsende en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget. Vedlagt ansøgningen skal være foreningens vedtægter. 

En forening kan enten tilbyde:

 1. Folkeoplysende voksenundervisning
 2. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og som dermed er tilskudsberettiget. 

For at en forening kan blive godkendt som folkeoplysende forening og opnå tilskud fra Dragør Kommune, eller få anvist lokaler, skal foreningen bl.a.:

 • Have en vedtægt
 • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen
 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • Have en bestyrelse
 • Mm

Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalget sendes til kulturogfritid@dragoer.dk 

For yderligere information om, hvordan man bliver godkendt som folkeoplysende forening se retningslinjer her.

CVR og Nemkonto

Alle frivillige foreninger skal fra 1. juli 2006 have et CVR-nummer + Nemkonto.

CVR-nummeret benyttes som identifikation af foreningen og alle tilskudsudbetalinger vil blive udbetalt til den Nemkonto, der er tilknyttet. Uden disse kan der fra årsskiftet ikke udbetales tilskud.

Hvem udsteder CVR-nummer?

CVR-nummer fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og koster intet.
Det er muligt at lade sig registrere online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal anvendes digital signatur, men den behøver ikke være tilknyttet foreningen.

Sådan gør I:

 • Bestilling af digital signatur sker på Nets
 • Herefter kan I registrere Jeres forening på www.virk.dk
 • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen giver besked om Jeres CVR-nummer. Det sker både via mail og som skriftlig bekræftelse.
 • I kontakter Jeres pengeinstitut, og beder dem indberette Jeres foreningskonto som en Nemkonto.
 • I opgiver CVR-nummer til Dragør Kommune. Send fx. en mail til kulturogfritid@dragoer.dk 

Et par gode råd

 • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil hvert år bede om bekræfte på, at foreningen stadig er aktiv. Dette sker via en mail, så det er vigtigt at registrere mailadresser, der rent faktisk er i brug. Registrer gerne flere, så i er sikker på at modtage mailen.
 • Modtager I tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal de ligeledes have besked.
 • Inden I beder pengeinstituttet om at indberette Nemkonto, så spørg til deres gebyrpolitik. En forening har oplevet, at den som udgangspunkt skulle betale gebyr, da banken opfattede foreningen som erhvervsdrivende. Dette gebyr blev efterfølgende fjernet. Bliver I pålagt gebyr, så gør opmærksom på, at der er tale om en frivillig forening, og oprettelse af Nemkonto er et lovkrav.

 

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.