Skip navigationen

Caseopgave - direktionskonsulent til Dragør Kommune

Caseopgave til brug ved ansøgning om stillingen som direktionskonsulent

Samarbejde med borgere, når vi agerer som myndighed

 

Ligesom de øvrige kommuner i Danmark, så er vi i Dragør Kommune optaget af, at have et godt samarbejde med vores borgere.

Vi har gode erfaringer med at samarbejde med borgere, når det drejer sig om større projekter såsom fx udarbejdelse af politikker og forskellige kommunale udviklingsprojekter.

Til gengæld kan vi blive udfordret i samarbejdet med borgere, når vi i dagligdagen, inden for vores forskellige fagområder, agerer som myndighed.

Udfordringerne kommer til udtryk ved:

  • at borgere og medarbejdere/ledere har forskellige forventninger til samarbejdet
  • at der er en kommunikation, hvor man har svært ved at forstå hinanden, og hvor der ikke i tilstrækkelig grad lyttes til hinandens intentioner
  • at borgerne har meget fokus på ydelser, og omfanget af disse, mens medarbejdere/ledere har mere fokus på effekterne af ydelserne.

I Dragør Kommune har vi udarbejdet et organisatorisk pejlemærke. Pejlemærket angiver den organisation, som vi gerne vil udvikle os til at blive. Pejlemærket lyder:

”Vi skaber i fællesskab den værdi, som vi ønsker for vores nærmeste”

Med udgangspunkt i både de skitserede udfordringer og det organisatoriske pejlemærke ønsker direktionen et 2 siders notat med klare anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem borgere og organisation kan forbedres, når vi som organisation agerer som myndighed.

Til 1. samtale skal notatet præsenteres for direktionen.