Skip navigationen

Praktik, internship og specialecases

Hvis du som studerende har lyst til at prøve kræfter med virkeligheden, er Dragør Kommune den oplagte mulighed.

Speciale- eller opgaveskrivning

Står du for at skal skrive en større opgave eller dit speciale, kan du vælge at skrive den med udgangspunkt i en organisation. Dragør Kommune ser altid positivt på, at studerende bliver en del af organisationen for en kortere eller længere periode, og næsten uanset dit interessefelt vil vi kunne hjælpe med empirien.

Praktikforløb

Det kan også være, at du som led i din uddannelse gerne vil erstatte et af fagene med et praktisk forløb - i det omfang det på det enkelte studie er muligt. I den forbindelse vil Dragør Kommune også gerne være en medspiller, således at du kan lave et forløb i vores organisation.

Vil du vide mere?

Ønsker du yderlige oplysninger, kan du kontakte HR-afdelingen

Kontakt

HR-afdelingen

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til HR-afdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.